Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Natuurpunt naar Raad van State tegen ruilverkaveling

Natuurpunt naar Raad van State tegen ruilverkaveling

Natuurpunt trekt naar de Raad van State tegen de geplande ruilverkaveling in Gooik. De vereniging vindt het project te grootschalig.

De ruilverkaveling in Gooik is de grootste in Vlaanderen. In totaal zijn er 7500 percelen bij betrokken en gaat het om 3.000 hectare grond. Bij een ruilverkaveling worden bestaande percelen herverdeeld onder eigenaars. In juli kreeg de ruilverkaveling groen licht van toenmalig Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen van den Heuvel. Met het project wil Gooik de open ruimte verbeteren, maar zo ziet Natuurpunt het niet. “Gebrekkig onderzoek naar alternatieven en de onderschatting van de negatieve impact op basiskwaliteit natuur en landschap en Europees beschermde natuur”, klinkt het in het dossier van Natuurpunt dat naar de Raad van State vertrok. “Deze ingrepen in het kader van de ruilverkaveling zouden ongetwijfeld een vermindering van ecosysteemdiensten en de belevingswaarde van dit waardevolle kleinschalige landschap betekenen. Natuurpunt vraagt de vernietiging van dit grootschalige project, zodat nadien in overleg met alle partijen een kleinschaliger project kan worden uitgewerkt waarbij landbouw en natuur elkaar versterken”, aldus Natuurpunt.