Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Ook financieel wanbeleid bij gemeente Meise?

 

Ook financieel wanbeleid bij gemeente Meise?

Het ziet er naar uit dat ook de boekhouding van de gemeente Meise niet helemaal op orde zit. Sp.a-Meise2020 had tegen het financieel wanbeleid verschillende klachten ingediend en die kritiek wordt nu volgens de partij ook bevestigd door een onderzoek van Audit Vlaanderen. “Het rapport dat deze overheidsinstantie opmaakte na een doorlichting van de werkingswijze van het gemeentebestuur van Meise is vernietigend”, zegt gemeenteraadslid Roel Anciaux.

Volgens Roel Anciaux (Sp.a-Meise 2020) zijn er vele honderdduizenden euro’s verloren  gegaan bij de bouw van het nieuw gemeentelijk administratief centrum. Heel wat juridische dossiers rond deze bouw werden volgens hem onvoldoende opgevolgd. “Meer dan 70.000 € ging verloren omdat men een waarborg van een aannemer, tegen de bepalingen van een PV van voorlopige oplevering, zomaar had vrijgegeven. Een andere aannemer kreeg ook nog eens meer dan 30.000 € voor een totaal onnodige procedure. Ook voor een gelijkaardige procedure die nog niet is afgerond, zal de gemeente zwaar moeten betalen”, aldus Anciaux. “Tekortkomingen van een aannemer werden voor meer dan 80.000 € gewoon zelf uitgevoerd door de gemeente. De vervanging van de zijpanelen van het relatief nieuwe gebouw kost de gemeentekas meer dan 75.000 € zonder dat er daarvoor iemand aansprakelijk wordt gesteld. En zo kan ik nog even doorgaan” zegt Anciaux, die naar eigen zeggen begint te begrijpen hoe een zo rijke gemeente als Meise aan een schuldenput van meer dan 30 miljoen euro is gekomen.

Audit Vlaanderen bevestigt volgens Anciaux het wanbeleid in haar rapport. “Audit Vlaanderen spreekt van een gebrek aan een overkoepeld kader waarbinnen de interne controle en organisatiebeheersing een rol kan spelen.  Voorts is er volgens de audit een onvoldoende duidelijke en systematische aanpak van het aankoopproces en wordt er niet altijd deontologisch en integer gehandeld en is er een tekort aan expertise rond de regelgeving inzake overheidsopdrachten”, besluit Anciaux. Volgens hem wordt Meise dan ook bestuurd door mensen die over onvoldoende kwaliteiten beschikken om een gemeente te leiden. Hij wil de kwestie en het rapport alvast ter sprake brengen op de volgende gemeenteraad.