Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Provincie investeert in lokale droogteplannen

Provincie investeert in lokale droogteplannen

De provincie Vlaams-Brabant gaat lokale droogteplannen subsidiëren. Gemeentes en rioolbeheerders die een droogteplan opstellen om wateroverlast tegen te gaan, kunnen financiële steun krijgen.

Tegen 2024 moeten volgens de Blue Deal van de Vlaamse regering de gemeenten een hemelwater- en droogteplan hebben als ze in aanmerkingen willen komen voor subsidies. “Zo’n plan omvat een gedragen visie over waar en hoe de neerslag zoveel mogelijk ter plaatse te houden, nuttig te gebruiken, te infiltreren, te bufferen en pas in laatste instantie vertraagd af te voeren. Zo draagt het plan bij aan de uitbouw van een veerkrachtig watersysteem dat weerbaar is tegen de gevolgen van klimaatverandering”, legt Bart Nevens, gedeputeerde voor Waterlopen, uit. De provincie Vlaams-Brabant wil de gemeenten stimuleren om snel werk te maken van zo’n plan en gaat daarom droogteplannen subsidiëren. “Met de uitbreiding van onze subsidies naar droogteplannen komen we tegemoet aan de Blue Deal van de Vlaamse regering”, zegt gedeputeerde Bart Nevens. “Bovendien komen nu ook, naast de gemeenten, rioolbeheerders in aanmerking voor deze subsidies.”