Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Provinciegouverneur vernietigt Halse bouwpauze

Provinciegouverneur vernietigt Halse bouwpauze

Jan Spooren, de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant, vernietigt de bouwpauze die de stad Halle inlaste. Volgens de gouverneur kan zo’n beslissing niet door de gemeenteraad genomen worden. Het stadsbestuur laat het er niet bij.

Op 24 november vorig jaar besliste de Halse gemeenteraad om een bouwpauze in te lassen van maximum 2 jaar. Doel was om de stad ruimte te geven om een kader uit te werken voor toekomstige bebouwing waarbij de beschikbare ruimte zo kwalitatief mogelijk zou worden ingevuld. Een aantal bouwbedrijven tekenden tegen deze beslissing beroep aan bij de provinciegouverneur. Die volgt de bouwpromotoren en is van mening dat een dergelijke beslissing niet door de gemeenteraad kan genomen worden. De beslissing is vernietigd.

Burgemeester Snoeck blijft achter bouwpauze staan

Burgemeester Marc Snoeck betreurt de beslissing omdat hij de bouwpauze een goede zaak vindt: “De doelstelling van de bouwpauze was om onze stad de tijd te geven om werk te maken van een ruimtelijk beleid dat klaar is voor de toekomst. Een ruimtelijk beleid dat de focus legt op kwaliteit in tegenstelling tot kwantiteit. Een beleid dat rekening houdt met het klimaat, de mobiliteitsvraagstukken, maar vooral met het kwalitatief en het aangenaam wonen in de stad. De duurtijd van de bouwpauze was beperkt in de tijd, maximaal 2 jaar, maar die tijd krijgen we nu dus niet. De beslissing gaat ook regelrecht in tegen de visie van de Vlaamse overheid, waarbij er een sterk pleidooi wordt gehouden voor een algemene bouwstop in Vlaanderen en voor een grotere autonomie van steden en gemeenten terzake.” 

Al stappen in de goede richting 

Volgens de stad Halle zijn er de laatste maanden concreet stappen in de goeie richting gezet. Schepen van ruimtelijke ordening Marijke Ceunen (Groen): “De laatste drie maanden is er werk gemaakt van de beloofde ‘toolbox ruimtelijke kwaliteit’. Hiervoor werken we samen met de buurgemeenten Sint-Pieters Leeuw en Beersel. Er is al een eerste aanzet voor een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening rond leefbaarheid en woonkwaliteit. Binnen de eerste versie van deze verordening houden we rekening met specifieke woonvormen en uitdagende groen- en mobiliteitsnormen. Bovendien onderzoeken we hoe we onze stad bouwkundig het best afbakenen in verschillende zones en waar welke bebouwing wenselijk is. We nemen ook de bestaande bouwtaksen kritisch onder de loep, net zoals de mogelijkheden om nog meer stedenbouwkundige lasten op te leggen aan grote bouwprojecten. Zo dragen grote projectontwikkelaars meer bij in de maatschappelijke noden van de stad.”

Het stadsbestuur onderzoekt nu of een nieuwe gemeenteraadsbeslissing aan de orde is en hoe de beoogde veranderingen alsnog zo snel mogelijk gerealiseerd kunnen worden.

Meer straks in ons nieuws.