Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Recordjaar voor kerkuilen in Steenokkerzeel

Recordjaar voor kerkuilen in Steenokkerzeel

Er zijn dit voorjaar 20 kerkuilen geboren in Steenokkerzeel en er wordt nog op zes eieren gebroed. Met een beetje geluk zijn er binnenkort dus 26 kleine uiltjes in het dorp, een record. Dat alles bleek bij de jaarlijkse ‘ringoperatie’ van de Vlaamse Gaai.

Tot de jaren ‘60 en ‘70 kwamen kerkuilen veel voor in onze regio. De populatie is daarna geslonken. De afgelopen 18 jaar heeft De Vlaamse Gaai, een drukkingsgroep die het landelijke en Vlaams karakter van Steenokkerzeel tracht te bewaren, heel wat inspanningen geleverd om de kerkuil terug naar het dorp te halen.

‘Meneer de uil’ is er dan ook helemaal terug. In de zes kasten van De Vlaamse Gaai werden dit jaar liefst 20 pulli (kerkuilenkuikens) aangetroffen die nu ook geringd werden. Mogelijk worden dat er 26 want op zes eieren wordt nog gebroed.

“Het was opnieuw een heel productief jaar”, zegt burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA), tevens bestuurslid van De Vlaamse Gaai. “Het blijft in stijgende lijn gaan. Nadat we het jaren zonder jonge kerkuilen hebben moeten stellen, hebben we nu de laatste drie jaar telkens goed nieuws te melden. Of er een verklaring voor is? De winter was nat en het voorjaar droog waardoor ze veel muizen hebben kunnen vangen.”

De uilen zullen de komende weken uitvliegen en op zoek gaan naar een nieuwe broedplaats. “Zo moet het ons lukken om de kerkuil zich uiteindelijk ook natuurlijk te laten voortplanten. Knap toch hoe dit zich aan het herstellen is. Je ziet dat het pesticideverbod toch wel zijn vruchten afwerpt. Waar dat gaat eindigen weten we niet. Er kan ook opnieuw een terugval komen.”

Het doel van het ringen is tweeledig. “Er wordt veel informatie mee ingezameld over het mysterieuze gedrag en het leven van de kerkuil. Eigenlijk geven we hen een nummerplaat waarmee we ze kunnen opvolgen: welke trajecten ze afleggen, waar ze uiteindelijk terechtkomen, hoe oud ze worden of welke familiebanden er in de populatie worden samengesteld. Zo is al eens een uil van bij ons in Melsbroek teruggevonden in Bordeaux.”

De kasten staan in een aantal torens – niet alleen van kerken maar ook van boerderijen – in groot-Steenokkerzeel. “Het systeem is speciaal georganiseerd voor de uilen zodat er geen duiven of andere vogels in kunnen. We hebben via een buizensysteem zogenaamde uilengangen gemaakt die naar de uilenkasten leiden.”

Waar de kasten precies staan, wordt niet aan de grote klok gehangen. “Ten tijde van de Harry Pottergekte wou iedereen een uil hebben dus we willen vermijden dat er zouden ‘verdwijnen’. Maar we willen de dieren ook gewoon met rust laten." 

Meer in ons nieuws.