Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Rodense politiek bereikt akkoord over verdeling noodfonds

Rodense politiek bereikt akkoord over verdeling noodfonds

In Sint-Genesius-Rode hebben meerderheid en oppositie een akkoord bereikt over de verdeling van de subsidies uit het Vlaamse noodfonds onder de verenigingen. Op vraag van Engagement 1640 werd de oorspronkelijke verdeelsleutel herbekeken.

Net als alle andere Vlaamse gemeenten kreeg ook Sint-Genesius-Rode een deel van de subsidies die de Vlaamse Regering uitdeelt uit het noodfonds voor de cultuur-, jeugd- en mediasector. Dat fonds voorziet steun aan verenigingen en organisaties die te lijden hebben onder corona. Sint-Genesius-Rode kreeg een bedrag van om en bij de 147.000 euro. “De meerderheid van Sint-Genesius-Rode wilde midden vorig jaar een deel van het geld voorbehouden voor investeringen in het cultureel centrum en de sporthal, een deel voor de ondersteuning van mensen die het financieel moeilijk hebben en hun kinderen in een vereniging willen inschrijven en een deel voor de verenigingen zelf”, legt schepen van Nederlandstalige cultuur Anne Sobrie (Engagement 1640). “Wat de verenigingen betreft wilde de meerderheid in eerste instantie slechts 10.000 euro voorzien voor cultuur, 10.000 euro voor jeugd en 10.000 euro voor sport. Engagement 1640 vond deze verdeling ‘ad hoc’ en niet gebaseerd op concrete cijfers.” De oppositiepartij stelde daarom voor om eerst een rondvraag te doen bij de verenigingen en zo te polsen naar hun financiële toestand.  “Na een tijdje van aftasten en discussie, resulteerde ons voorstel tot een intense en transparante samenwerking tussen leden van de meerderheid en onze fractie”, vertelt Sobrie. “Samen zijn we erin geslaagd om de subsidies te verdelen op een objectieve en eerlijke manier, op basis van bewezen verliezen.”