Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Sint-Pieters-Leeuw wil bouwstop invoeren tot eind 2025

Sint-Pieters-Leeuw wil bouwstop invoeren tot eind 2025

Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw wil een bouwstop invoeren tot minstens eind 2025. Op die manier wil het de groene ruimte vrijwaren. Ook worden een aantal geplande verkavelingen geschrapt, onder meer de nieuwe wijk in Negenmanneke, waar vorige week nog heel wat protest tegen was.

‘Sint-Pieters-Leeuw zet in op het behoud van de nog niet bebouwde open ruimte,’ klinkt het in een mededeling. Het collegebestuur stelt aan de gemeenteraad voor om minstens tot eind 2025 geen nieuwe open ruimte meer aan te snijden. De bouwstop geldt voor nieuwe openbare en private verharding van gronden die nog nooit zijn verhard of bebouwd, zoals weiden, akkers, achtertuinen en groengebieden.

Negenmanneke
Een aantal geplande verkavelingen, zoals die ter hoogte van Brusselbaan 102, zal dus niet worden bebouwd. Daar was vorige week nog heel wat protest tegen. De bewoners van het gehucht Negenmanneke hekelden het feit dat ze het laatste stuk natuur zouden zien verdwijnen en vreesden ook extra waterlast in het overstromingsgevoelige gebied.

Andere wijzigingen
Ook schrapt het bestuur het woonuitbreidingsgebied aan de Rink, is de procedure voor de schrapping van het woonuitbreidingsgebied aan de Vogelstraat opgestart, wordt gevraagd om het RUP Helihaven stop te zetten. Ook komen er meerdere onthardingsprojecten, zoals het slopen van een oud industriegebied in de Oudstrijdersstraat en het openleggen van de Zuun tussen Shopping Pajot en de voormalige Michelinsite. De verouderde sociale woonblokken aan de Bezemstraat worden afgebroken en zullen ruimer verspreid worden.

Projecten die al vergund zijn of binnen RUP’s (ruimtelijke uitvoeringsplannen) vallen, tellen niet mee in de bouwstop. De reconversie van de voormalige industriële ACV-site in Ruisbroek bijvoorbeeld, blijft dus behouden.

Foto: hier achteraan zou oorspronkelijk de nieuwe woonwijk komen in Negenmanneke