Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Thiéry opnieuw voorgedragen als waarnemend burgemeester Linkebeek

Thiéry opnieuw voorgedragen als waarnemend burgemeester Linkebeek

De gemeenteraad van Linkebeek heeft maandagavond in een geheime stemming Damien Thiéry opnieuw aangeduid als waarnemend burgemeester. Een functie die hij wegens opeenvolgende niet-benoemingen al sinds 2007 bekleedt. Zijn benoeming werd telkens geweigerd omdat hij de taalwetgeving niet respecteerde. 

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) weigerde Thiéry te benoemen tot burgemeester omdat hij bij de gemeenteraadsverkiezingen  oproepingsbrieven in het Frans liet versturen. Eind vorig jaar gaf de Raad van State haar gelijk.

Minister Homans had de gemeenteraad verzocht een nieuwe kandidaat voor te dragen. Volgens de huidige wetgeving kan dit in principe niet dezelfde persoon die eerder werd afgewezen tenzij er nieuwe feiten worden aangebracht. Tijdens de raadszitting motiveerde Thiéry de beslissing om een nieuwe waarnemende burgemeester te verkiezen met het argument dat de huidige Franstalige meerderheid momenteel nog niet in staat is om een nieuwe burgemeestersvoordracht te doen.

Hij kreeg de stemmen van de 11 aanwezigen van zijn Lijst van de Burgemeester (LB). De twee verkozenen van de Vlaamse lijst Prolink stemden voor de eigen kandidaat Eric De Bruycker.

Rik Otten van de Vlaamse oppositie hekelde het feit dat de burgemeestercarrousel in de faciliteitengemeente gewoon blijft doorgaan. “Op die manier moet Linkebeek het nog steeds doen met een schepen minder, terwijl een aantal dossiers bij gebrek aan mankracht vertraging oplopen”, aldus Otten. Hij had ook vragen of de volledige Franstalige meerderheid wel achter deze beslissing staat.

Maar volgens Thierry is de beslissing volledig wettig. Hij benadrukte dat de gemeente ook zonder een extra schepen al 8 jaar lang wel degelijk goed beheerd wordt. Lena Lebon voegde er ook aan toe dat de hele Franstalige meerderheid wel degelijk achter Thiéry staat. Bij de jongste verkiezingen haalde de Lijst van de Burgemeester van Thiéry liefst 13 van de 15 gemeenteraadszetels.