Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Tuchtprocedure tegen schooldirectrice

Tuchtprocedure tegen schooldirectrice

In Ternat heeft het college van burgemeester en schepenen unaniem beslist een tuchtprocedure te starten tegen Els De Saeger, directrice van gemeenteschool De Kiem Lombeek, ‘wegens een gebrek aan loyauteit en neutraliteit’. De Saeger verzette zich actief tegen de plannen van het college om de gemeenteschool af te stoten.

De directrice zou hiervan al officieel bericht hebben gekregen. Ze blijft bij de start van het nieuwe schooljaar voorlopig op post, in afwachting van het onderzoek.

De gemeente verwijt De Saeger een gebrek aan loyaliteit en neutraliteit in het dossier rond de school tijdens de afgelopen maanden. In juni besloot het gemeentebestuur de school over te dragen aan het katholieke onderwijsnet, zodat de lagere school aan de Nieuwbaan op termijn één geheel zou vormen met de Lombeeke vrije basisschool De Droomgaard. Door het hevige protest bij leerkrachten en ouders keerde het na enkele dagen op zijn stappen terug en stopte het plan in de koelkast.

De Saeger wordt nu verweten dat ze probeerde politieke oppositie te organiseren tegen het oorspronkelijke voornemen van de gemeente en dat ze ook de avondbetoging heeft gecoördineerd en zo ouders en kinderen bij het verzet heeft betrokken.