Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Vergunning nieuwbouw MS Center Melsbroek geschorst

 

Vergunning nieuwbouw MS Center Melsbroek geschorst

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de omgevingsvergunning voor de bouw van een ziekenhuis en een psychiatrisch verzorgingstehuis in Melsbroek geschorst. Daardoor wordt het oude Ursulinenklooster voorlopig niet gesloopt en dat is een overwinning voor het actiecomité ‘Red Melsbroek’.

De uitbreidingsplannen van het MS Center slepen ondertussen al jaren aan. Bedoeling is om een nieuw ziekenhuis met 104 kamers, een psychiatrisch verzorgingstehuis voor 66 bewoners en 18 serviceflats te bouwen op de site. Er komt ook een ondergrondse parkeergarage. Daarvoor moeten echter andere gebouwen gesloopt worden, zoals het tweehonderd jaar oude Ursulinenklooster, dat erkend is als bouwkundig erfgoed. In november vorig jaar gaf de deputatie van Vlaams-Brabant groen licht voor het slopen van de bestaande gebouwen en de bouw van het nieuwe project.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelt nu dat de locatie waar de nieuwe gebouwen zouden komen een woongebied is. In woongebieden zijn openbare nutsvoorzieningen slechts toegelaten als ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, klinkt het. Volgens de Raad heeft de deputatie niet onderzocht of het project wel past in de omgeving, staat in het arrest. Ook verduidelijkt de deputatie in de vergunning niet waarom de sloop van het klooster noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het project, aldus de Raad nog. De vergunning bevat ‘geen afweging van de erfgoedwaarde van het klooster tegen het maatschappelijk belang van de aanvraag’.

"Veldslag gewonnen"
Bij het actiecomité ‘Red Melsbroek’ wordt opgetogen gereageerd. “Het is een veldslag die we gewonnen hebben,” zegt Ann Goovaerts. “Dit is een megalomaan project dat een rustig dorpje als Melsbroek overstijgt. Over die erfgoedwaarde wordt nu wel heel licht overgegaan. Het is nu afwachten wat er verder gaat gebeuren. Wij zijn niet tegen een modernisering maar het is de schaalvergroting waar wij absoluut niet mee kunnen akkoord gaan.”

"Liever kliniek dan 100 extra woningen"
Burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA) liet eerder al verstaan dat het MS Center dringend aan vernieuwing toe is. “Dit dossier sleept al aan sinds 2011”, zucht hij. “Die kliniek bestaat al 60 jaar. In die periode is daar weinig tot niets gebeurd. Een modernisering is broodnodig anders ga ik de kliniek uiteindelijk moeten sluiten uit veiligheidsoverwegingen. Ik denk dat het ook opportuun is dat het MS Center hier kan blijven voor andere redenen. Dit is nu eenmaal woongebied en dan komen er misschien 100 woningen in de plaats. Dat is iets dat Melsbroek zeker niet aankan. Ik hoop dat de deputatie haar huiswerk grondig maakt zodat we eindelijk verder kunnen met dit dossier.”

Daarna is het wachten op de definitieve uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Als de vergunning niet vernietigd wordt, kan het comité ook nog beroep aantekenen bij de Raad van State.