Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Vilvoorde staat voor grote financiële uitdagingen

Vilvoorde staat voor grote financiële uitdagingen

Vilvoorde staat voor grote financiële uitdagingen. Dat blijkt uit de voorstelling van het meerjarenplan van de Zennestad. Naast stijgende kosten voor brandweer en politie en plant Vilvoorde meer dan 60 miljoen euro aan investeringen, waardoor Bonte andermaal bij een oude eis uitkomt: de erkenning van Vilvoorde tot centrumstad. 

Een erkenning als centrumstad zou Vilvoorde jaarlijks 10 miljoen euro extra werkingsmiddelen opleveren. Geld dat Bonte wil spenderen aan bijkomende kinderopvang, scholen en sportinfrastructuur. "We moeten roeien met véél te korte riemen. Doordat de Vlaamse regering een erkenning weigert, is het mede verantwoordelijk voor de toenemende verbrusseling van Vilvoorde en de Noordrand", haalt Bonte hard uit. 

Het stadsbestuur spreekt van een fundamenteel gebrek aan politiek engagement van de Vlaamse Regering om de Noordrand toe te laten alles op alles te zetten om de uitdijende Brusselse agglomeratie op te kunnen vangen. Het plaatst Vilvoorde volgens Bonte voor grote financiële uitdagingen. Zo berekent Vilvoorde dat de kosten voor politie en brandweer alleen al tussen 2020 en 2025 met bijna 17 miljoen euro zullen stijgen.

Verder wil het bestuur ook blijven investeren in de stad. 10,9 miljoen gaat naar het aantrekkelijk maken van Vilvoorde , 37,9 miljoen gaat uit naar onderwijs, sport en cultuur. De afbraak en nieuwbouw van basisschool Groene Planeet en de sportballon Houtem kost 9,4 miljoen euro. 14,5 miljoen wordt gespendeerd aan mobiliteit, 3,9 miljoen in inburgering en gelijke kansen, 1,2 miljoen in het handelscentrum en 3,9 miljoen in klimaatmaatregelen.

Via wijkcontracten zullen burgers voor het eerst kunnen meebeslissen over prioritaire investeringen in hun buurt. "Door constructief samen te werken aan zeer concrete dossiers willen we de komende jaren het hoofd bieden aan de grote uitdagingen waar onze stad voor staat", besluit Bonte.