Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? KAPELLE-OP-DEN-BOS

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? KAPELLE-OP-DEN-BOS

Bij het begin van een nieuwe bestuursperiode moet elke gemeente een meerjarenplan uitwerken. In zo’n plan staat wat de gemeentebesturen de volgende 6 jaar willen realiseren en hoe ze dat gaan betalen. Nu hun huiswerk klaar is, zoomt RINGtv.be in op elk van de 35 gemeenten van onze regio. Wat heeft de meerderheid van N-VA en Groen in Kapelle-op-den-Bos op de planning gezet tussen nu en 2025? En wat denkt de oppositie van die beleidskeuzes?

Mobiliteit en groenere dorpskern

Een flink deel van het budget gaat in Kapelle-op-den-Bos de komende jaren naar de heraanleg van de Molenstraat en de aanleg van nieuwe rioleringen en een bufferbekken. “Verder besteden we onze centen aan de herinrichting van het Marktplein en de Mechelseweg en maken we de dorpskern groener”, legt burgemeester Renaat Huysmans (N-VA) uit. “We laten ook een studie uitvoeren om te bekijken hoe we de verkeersknooppunten en schoolomgevingen veiliger kunnen maken.” Het administratief centrum van Kapelle-op-den-Bos krijgt ook een flinke make-over.

Kaasschaaf op gemeentediensten

De gemeente zelf gaat ook kosten besparen. “Aan alle operationele diensten werd gevraagd om volgens het principe van de kaasschaaf methode een vast percentage op de kosten te besparen”, legt burgemeester Huysmans uit. “Verder wordt er gesnoeid in het personeelsbestand door niet alle personeelsleden die met pensioen gaan te vervangen.” De personenbelasting en opcentiemen blijven onveranderd. “Wel wordt een nieuwe belasting ingevoerd op de kosteloze verspreiding van ongeadresseerd reclamedrukwerk”, geeft Huysmans nog mee. Kapelle-op-den-Bos gaat deze legislatuur ook voor 12 miljoen euro nieuwe leningen aan.

ProKA: “Echte pestbelastingen”

Oppositiepartij ProKA is niet te spreken over het financiële beleid van het nieuwe gemeentebestuur. “De meerjarenplanning zal ervoor zorgen dat tegen 2025 de schulden oplopen tot meer dan 19 miljoen euro, een verhoging van liefst 60 procent”, zegt Dirk Hermans (ProKA). “Ook zullen door de meerderheid 200.000 euro aan nieuwe belastingen worden geheven waarvoor de gewone burgers en bedrijven zullen moeten opdraaien. Een aantal van deze belastingen zijn voor de proKA-fractie echte pestbelastingen: een terrasbelasting, belasting op broodautomaten, belasting op het plaatsen van borden en containers, …” Dat er werk wordt gemaakt van de heraanleg van het Marktplein en de Mechelseweg, nieuwe fietspaden en asbestsaneringen is voor proKA dan weer goed nieuwsP

CD&V: “Rekening wordt doorgeschoven”

Erg gelijkaardige kritiek klinkt ook vanuit oppositiepartij CD&V. “We zijn blij met enkele investeringen die op de planning staan, waaronder de intentie om in 2022 het Markplein en de Mechelseweg te vernieuwen”, zegt Edward De Wit (CD&V). “Maar een schuld die stijgt van 12 miljoen in 2020 naar 19 miljoen in 2025 kan echt niet. De meerderheid doet te weinig moeite om op zoek te gaan naar subsidies en geeft te veel geld uit aan externe adviseurs. De rekening van hun beleid wordt gewoon doorgeschoven naar volgende generaties.”