Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? OPWIJK

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? OPWIJK

Bij het begin van een nieuwe bestuursperiode moet elke gemeente een meerjarenplan uitwerken. In zo’n plan staat wat de gemeentebesturen de volgende 6 jaar willen realiseren en hoe ze dat gaan betalen. Nu hun huiswerk klaar is, zoomt RINGtv.be in op elk van de 35 gemeenten van onze regio. Wat heeft de meerderheid van Open Vld en N-VA in Opwijk op de planning gezet tussen nu en 2025? En wat denkt de oppositie van die beleidskeuzes?

Grootste investering sport en jeugd

Opwijk kreeg er de laatste jaren een pak nieuwe inwoners bij, dus is er een inhaalbeweging nodig op het vlak van gemeentelijke infrastructuur. “De nood aan investeringen is hoog”, geeft eerste schepen Ines De Coninck (N-VA) toe. “Deze legislatuur zetten we in op de eerste fase van de realisatie Vetweyde met een sporthal en jeugdinfrastructuur. 4 van de in totaal 19 miljoen investeringen die we doen, gaan daar naartoe. Verder bouwen we een nieuwe werkliedenloods, die 3,7 miljoen euro zal kosten. Er komen fietspaden in Neerveldstraat en Mansteen en verder is er ook budget voorzien voor de renovatie van de huidige sporthal.” Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk wordt opgefrist en Opwijk wil ook werken maken van een sociale kruidenier.

De financiën

“We zijn naar de kiezer getrokken met de belofte om de personenbelasting en de onroerende voorheffing niet te verhogen. Daar houden we ons aan”, aldus burgemeester Albert Beerens (Open Vld). “Door de federale taxshift hebben we over de hele legislatuur 5 miljoen euro minder inkomsten, maar toch kunnen we investeringen doen en waken over het financiële evenwicht. De tarieven van lokale belastingen nemen we onder de loep. Ook daar zijn geen verhogingen voorzien, hoogstens aanpassingen aan index.”

CD&V: “Veel blingbling”

Volgens oppositiepartij CD&V investeert de meerderheid te veel in stenen en te weinig in welzijn. “Dit meerjarenplan is helaas geen trendbreuk maar gewoon een voortzetting van het vorige beleid. Veel blingbling en uitpakken met grote projecten terwijl er nauwelijks wordt geïnvesteerd om armoede, veiligheid en netheid in onze gemeente concreet aan te pakken”, vindt Jeroen Eenens (CD&V). “Het bestuur strooit trouwens zand in de ogen: de beloofde nieuwe sport-, jeugd- en fuifinfrastructuur zullen hoogstwaarschijnlijk niet gerealiseerd worden deze legislatuur."

Groen: “Geen antwoord op stijgende sociale noden”

Ook bij oppositiepartij Groen klinkt ontgoocheling over het welzijnsluik in het meerjarenplan. “We begrijpen niet waarom er zo weinig middelen gaan naar welzijn en gelijke kansen”, zegt Bert De Wel (Groen). “Dat is erg spijtig, gezien de grote en stijgende noden. Bijzonder slecht nieuws voor het verenigingsleven is de stopzetting van de samenwerking van de gemeente met ‘t Opwijks Leven. Een belangrijk infokanaal dreigt zo in de problemen te komen.” Groen is wel opgezet met de middelen die worden uitgetrokken om op Opwijks grondgebied werk te maken van de OMA-fietsroute. “We zijn wel benieuwd of dit op 1 jaar gerealiseerd zal worden”, besluit Bert De Wel.

INZET: "Investeringen in natuur ondermaats"

"Voor INZET gaat er te veel geld naar de sluiting van de overwegen, namelijk meer dan 1,2 miljoen euro, en te weinig naar nieuwe voet- en fietspaden", zegt Marijke De Vis (INZET). "Ook de investeringen in natuur zijn ondermaats en de klimaatambities zijn te beperkt. De herinrichting van de dorpskern van Mazenzele is een absolute must, maar met een budget van slechts 15.000 euro zullen structurele aanpassingen onmogelijk zijn."