school_dicht2.jpg

Alle scholen Wemmel sluiten morgen de deuren

don 26 nov 2015

De gemeente Wemmel sluit morgen alle scholen. Dat heeft burgemeester Vansteenkiste beslist na overleg met het schepencollege, de politie en de verschillende schooldirecties. Alle leerlingen werden intussen op de hoogte gebracht met een brief.

Concreet gaat het om de scholen St. Jozef, Mater Dei, Eekhoorn, Campus Wemmel en de academie. Wemmel neemt deze beslissing omdat de gemeente de veiligheid aan de schoolpoorten niet kan garanderen. “Aan de politiezone AMOW werd immers gevraagd om manschappen ter beschikking te stellen aan de federale overheid waardoor de eigen openbare veiliheid onder druk komt te staan. En dat bemoeilijkt ook de verhoogde waakzaamheid aan scholen, evenementen en markten“, aldus Vansteenkiste in een brief die werd meegegeven aan alle Wemmelse leerlingen. De burgemeester benadrukt tot slot dat de maatregel niet werd genomen omwille van het feit dat er een verhoogd risico zou zijn in Wemmel. Wel omdat er dus een personeelstekort is. Vansteenkiste vindt het dan ook niet verantwoord dat de federale overheid manschappen opvordert. 

Ook na verminderde terreurdreiging in Brussel blijven scholen dicht

Intussen werd duidelijk dat het dreigingsniveau in het Brussels Gewest van 4 naar 3 zakte, waardoor de situatie ook in Wemmel, dat grenst aan het Brussel Gewest, veranderde. Ook provinciegouverneur De Witte maakte enkele bedenkingen bij de Wemmelse beslissing en vond dat de scholen zelf moesten beslissen of ze al dan niet zouden openen. "Maar de maatregel om scholen te sluiten, konden we niet meer herroepen, omdat we pas later wisten dat het dreigingsniveau was afgenomen. We moesten kort op de bal spelen en alle directies verwittigen zodat die alle ouders konden verwittigen. Maar maandag gaan de scholen zonder tegenbericht gewoon weer open", voegt Vansteenkiste eraan toe.