ktaliedekerke.jpg

KTA Liedekerke is meest pestvrije school van Vlaanderen

vrij 9 sep 2016

Het KTA van Liedekerke is uitgeroepen tot meest pestvrije school van Vlaanderen door het Stop Pesten Op School-project. De school werkt al jaren intensief aan een anti-pestbeleid en wordt daar nu dus voor beloond.

 

Pesten is een problematiek waar elke school mee te maken krijgt. Het schoolteam van het KTA Liedekerke gebruikt al enkele jaren twee methodieken om pestgedrag zo snel mogelijk in de kiem te smoren en zelfs te voorkomen: de 'no blame'-methode en de 'klasthermometer'. Volgens directeur Jethro De Schinckel werpen die nu hun vruchten af. Hij is dan ook blij met de onderscheiding van vandaag.

No Blame

Deze methode gaat ervan uit dat je niets bereikt door de pester te beschuldigen en te straffen en de gepeste als slachtoffer te behandelen. In de plaats daarvan moet je het pestprobleem als een groepsprobleem beschouwen en de oplossingen ook in die groep zoeken.

Klasthermometer

De klasthermometer wordt in het KTA gebruikt op het moment dat er zich problemen voordoen in een klasgroep. Alle leerlingen moeten dan een vragenlijst invullen over hoe ze zich voelen en op basis daarvan houdt de leerlingenbegeleider dan een klasgesprek.