Het Asiatpark in Vilvoorde
© Google Maps - De school is gehuisvest op de Asiat-site

Na njet voor ZALMschool ook geen erkenning voor opvolger De Opstroom: "Tekorten bij onderwijskwaliteit"

don 21 maa

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft beslist om geen erkenning te geven aan De Opstroom, een nieuwe school die in Vilvoorde secundair onderwijs eerste graad aanbiedt. Volgens de Onderwijsinspectie toont de school tekorten als het gaat over de onderwijskwaliteit, het bereiken van de minimumdoelen, de begeleiding van de leerlingen en het onderwijskundig beleid. Twee jaar geleden besliste Weyts al eens om dezelfde school, toen nog onder de naam ZALMschool op een locatie in Mechelen, ook geen erkenning te geven. “We doen geen toegevingen als het gaat over de onderwijskwaliteit,” aldus Weyts.

In 2022 besloot Vlaams minister van Onderwijs Weyts om geen erkenning te geven aan de ZALMschool in Mechelen. Het was de eerste keer dat een school opstartte met een voorlopige erkenning om dan na een negatief verslag van de Onderwijsinspectie toch geen definitieve erkenning te krijgen. Daarop stelde de stad Mechelen geen lokalen meer ter beschikking van de school. De ZAMschool telde toen zo’n 130 leerlingen.

De schooldirectie besloot niet bij de pakken te blijven zitten en de onderwijsactiviteiten te verhuizen van Mechelen naar Vilvoorde en, daar onder de nieuwe naam De Opstroom, een nieuwe erkenningsprocedure te doorlopen. De Stad Vilvoorde hielp de school aan een nieuwe locatie. Sinds dit schooljaar biedt De Opstroom er secundair onderwijs eerste graad aan. “Het gaat om een Islamitische school die voor niet-islamitische leerlingen ook ‘cultuurbeschouwing’ aanbiedt,” stelt Weyts.

Maar net zoals bij de ZALMschool stelt de Onderwijsinspectie ook tekorten vast bij De Opstroom. De school zou ook niet voldoen aan verschillende officiële voorschriften. “Er zijn weliswaar inspanningen geleverd om tegemoet te komen aan de kritiek, maar finaal oogt het totaalplaatje nog altijd te zwak,” klinkt het bij Weyts. De minister wil geen enkel risico nemen als het gaat over de onderwijskwaliteit en verleent dus geen definitieve erkenning. De school heeft de mogelijkheid om een nieuwe erkenningsaanvraag in te dienen en ondertussen te werken aan inhoudelijke verbeteringen. “Maar de lat zal hoe dan ook niet lager gelegd worden,” zegt Weyts.

De leerlingen die vandaag les volgen in De Opstroom kunnen zeker nog hun schooljaar uitdoen in de school.

De Opstroom in Vilvoorde