Burcht Londerzeel mag (voorlopig) niet verder bebouwd worden

zon 7 mei 2023

De Vlaamse Regering duidt Burcht Londerzeel voorlopig aan als watergevoelig openruimtegebied. Dat zou betekenen dat er op dit gebied van 1,5 hectare niet verder bebouwd wordt en dat het kan functioneren als onderdeel van het watersysteem.

Bij te veel regenval op korte tijd heeft Londerzeel op een aantal plaatsen vaak te kampen met wateroverlast. Door gebieden zoals ‘Burcht Londerzeel’ niet verder te bebouwen, krijgt het gebied een openruimtefunctie. Stroomafwaarts gelegen dorpen en kernen blijven daardoor ook gespaard van wateroverlast. “Onze inwoners hebben in het verleden al meermaals tot de knieën in het water gestaan. Het is goed dat Vlaanderen investeert in een robuust watersysteem voor enerzijds de verbetering van het grond- en oppervlaktewater en anderzijds voor de bescherming tegen overstromingen en droogte”, zegt Vlaams parlementslid en voormalig burgemeester van Londerzeel Nadia Sminate (N-VA).

Om Vlaanderen beter te beschermen tegen zowel droogte als wateroverlast zette de Vlaamse Regering de Blue Deal. De voorlopige beslissing over Burcht Londerzeel kadert in die Blue Deal. “Een belangrijke evolutie en de weg die we verder op moeten gaan”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. “Het belang van ruimte voor water en groen werd veel te lang miskend, maar dat is de voorbije jaren duidelijk en terecht veranderd.” Na de voorlopige vaststelling is gebeurd, volgt een openbaar onderzoek van 60 dagen. Na die termijn is het aan de Vlaamse Regering om een definitieve beslissing te nemen.