eurostadion10.jpg

Commissie adviseert provincie om negatief advies te geven voor Eurostadion

vrij 19 mei 2017

De milieuvergunningscommissie van de provincie Vlaams-Brabant adviseert de deputatie om de milieuvergunning voor het Eurostation op parking C in Grimbergen te weigeren. Het advies is niet bindend, maar weegt doorgaans wel zwaar door in de beslissing van de provincie.

Op 3 van de 12 elementen gaf de commissie een negatief advies: verkeersdrukte, luchtvervuiling en inpassing van het project op parking C. De commissie is van oordeel dat het Eurostadion de leefbaarheid van de woongebieden in de buurt in het gedrang brengt. Omdat het project ook kantoren, logies en horeca omvat, vreest de commissie dat de verkeersdrukte structureel wordt, daar waar dat nu enkel het geval is bij grote evenementen zoals het Autosalon of Batibouw. Die toegenomen verkeersdrukte heeft een negatief effect op de luchtkwaliteit. Ten laatste op 8 juni moet de deputatie beslissen over de milieuvergunning. (simulatie Ghelamco)