paul_van_dorslaer.jpg

Voormalig N-VA-schepen Paul Van Doorslaer trekt Vlaams Belang-lijst in Meise

maa 18 sep

In Meise maakt voormalig schepen van Milieu en Openbare werken Paul Van Doorslaer de overstap naar Vlaams Belang. Hij zal bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar de lijst trekken van de Vlaams-nationale partij. 

Van Doorslaer is allesbehalve een nieuweling in de Meisese politiek. In de vorige bestuursperiode bekleedde hij nog een schepenambt voor N-VA, maar trok daar in 2018 definitief de deur achter zich dicht. Hij trok met de eigen lijst LEEF naar de kiezer, maar kwam acht stemmen tekort om verkozen te raken. Vijf jaar later haalt Vlaams Belang hem binnen. Volgens Van Doorslaer heeft het huidige bestuur de verwachtingen allerminst ingelost. 

"Zowel op vlak van veiligheid als Vlaams karakter heerst er bij veel mensen ontgoocheling”, aldus de nieuwe lijsttrekker van Vlaams Belang. “Bijna de helft van de kinderen in Meise groeit op in een anderstalig gezin en een derde van de inwoners is intussen van vreemde herkomst. Dat vertaalt zich in meer vervreemding en verstedelijking en een verregaande ontnederlandsing. Maar ook op het vlak van grond- en woonprijzen en de daarmee gepaard gaande sociale verdringing zijn de gevolgen alarmerend, zowat alle indicatoren staan op rood.”

Daartegenover staat volgens Van Doorslaer een lijdzaam en passief gemeentebestuur dat eerder ondergaat dan tegengaat. Ander speerpunt voor hem is een performanter mobiliteitsbeleid en meer inspraak van de burger.