20230428_eerste_hemelwaterplan_van_regio_in_pepingen_greta_cochez_2.jpg

Eerste hemelwater- en droogteplan beschermt Pepingen beter tegen klimaatverandering

zat 29 apr 2023

De gemeenteraad van Pepingen keurde het eerste hemelwater- en droogteplan goed. In dat plan staat hoe de gemeente op lange termijn zal omgaan met hemelwater. Dit moet ervoor zorgen dat Pepingen weerbaarder wordt tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Samen met de inwoners van Pepingen, verenigingen, landbouwers en ondernemingen worden meer dan 100 actiepunten aangepakt

De actiepunten moeten de gevolgen van wateroverlast en verdroging beperken. “Wereldwijd gaan de alarmbellen al jaren af. Voor Europa was de zomer van 2022 de heetste die ooit geregistreerd werd, met alle gevolgen vandien: kurkdroge akkers, bosbranden, smeltende gletsjers,... Tegelijk staan de beelden van de overstromingen in de Maas- en Vesdervallei van 2021 nog op ieders netvliezen gebrand. Die combinatie van waterschaarste en watersnood is al lang niet meer zeldzaam," zegt schepen van Milieu en Duurzaamheid Greta Cochez (LVB).

In het plan engageert Pepingen zich onder andere om in te zetten op ontharding en hemelwateropvang, hergebruik en infiltratie, extra buffercapaciteit en verhoogde aandacht bij vergunningen. De gemeente gaat landbouwers ook stimuleren om erosiemaatregelen te nemen, zoals een houthakseldam. Andere maatregelen zijn de aanleg van bufferbekkens, het verdere onderhoud van de waterlopen en de aanleg van nieuwe riolering. 

In het kader van de Vlaamse Blue Deal moet elke gemeente uiterlijk eind 2024 zo’n plan hebben. “Het beschermt onze burgers en onze natuur. Zo maken we Pepingen een pak robuuster voor de gevolgen van klimaatverandering," vertelt Cochez. De gemeente Pepingen stelde dit plan op samen met netbeheerder Fluvius. “We willen Pepingen klaarmaken voor de toekomst, samen met onze inwoners, adviesraden, verenigingen en andere actoren als Aquafin, provincie Vlaams-Brabant en VMM. Die betrokkenheid zorgt voor een breder draagvlak en een beter resultaat.”

Het volledige plan is te lezen op de website van de gemeente Pepingen.