Plannen op tafel om de waterproblematiek in Dendervallei aan te pakken

din 14 nov

De Vlaamse Waterweg heeft zes scenario’s klaar om de waterproblematiek in de Dendervallei aan te pakken. Die worden binnenkort voorgesteld tijdens vier infomarkten. Gemeenten als Affligem en Liedekerke zijn gevoelig voor wateroverlast door het typische reliëf, de toegenomen bebouwing en de klimaatverandering.

Het plan ‘Ruimte voor Water’ moet oplossingen bieden om wateroverlast en waterschaarste in de Dendervallei tegen te gaan. Op basis van eerdere gesprekken schuift De Vlaamse Waterweg nu zes scenario’s naar voren. “Drie met een focus op het ruimte geven aan de Dender zodat die bij hevige regenval kan overstromen en dat in combinatie met het beschermen van bebouwing. Drie met een focus op de aanleg van wachtbekkens voor de bescherming van stedelijke kernen en dat in combinatie met het overstroombaar maken van de Dender in de buitengebieden”, zegt Liliane Stinissen van De Vlaamse Waterweg.

De komende weken worden de verschillende scenario’s voorgelegd aan de bewoners tijdens infomarkten. Op 12 december volgt er één in GC De Warande in Liedekerke. “Samen met de betrokken overheden lichten we ook toe hoe de resultaten worden meegenomen naar de volgende stap in het proces: de uitwerking van een voorkeursalternatief. Dat voorkeursalternatief wordt in het voorjaar van 2024 voorgelegd aan de Vlaamse Regering”, aldus Stinissen.

De gemeente Affligem is bereid naar de plannen te luisteren, maar stelt zich ook vragen. “Het kan niet zijn dat de gemeente moet opdraaien voor de kosten van het plan. Het is aan de hogere overheden om de nodige budgetten te voorzien”, zegt burgemeester van Affligem Walter De Donder.