spiegellaanmerchtem.jpg

Jaar lang werken op belangrijke doorgangsweg in Merchtem

woe 19 apr 2023

In Merchtem zijn er grote werken op de wegenis in de Spiegellaan gestart. Er wordt heel wat verkeershinder verwacht. De werken verlopen in zes fases en zullen een jaar duren. Aanvankelijk was er heel wat protest bij de buren, maar de gemeente paste de plannen aan. Al blijven de buren wel gekant tegen de wijziging van de voorrangsregels. 

“De werken zijn nodig om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen in de straat”, zegt schepen van Openbare Werken Steven Elpers (Open VLD, LVB). “Het hemelwater en vuil water wordt zo van 120 gezinnen gescheiden. Er komt ook nieuwe wegenis met voet- en fietspaden, parkeervakken, een nieuwe rijbaan en groenaccenten. De Spiegellaan is dringend aan vernieuwing toe. Er zal wel hinder zijn tijdens de werken: er is enkel plaatselijk verkeer mogelijk, geen doorgaand verkeer. Parkeren in de werfzone is ook onmogelijk.” 

Bezwaarschriften 

Vorig jaar dienden buurtbewoners 47 bezwaarschriften in tegen de plannen voor de heraanleg van de straat. Zeven buurtbewoners gingen tegen de vergunning in beroep bij de provincie Vlaams-Brabant, waarna de gemeente het project aanpaste en de werken nu toch kunnen doorgaan. “De definitieve plannen hielden veel te weinig rekening onze opmerkingen”, zegt buurtbewoner Hans Ingels. “De straat zou veel breder worden, bomen zijn gekapt, parkeerplaatsen sneuvelen en er is een gebrekkige fietsveiligheid aan de kruispunten. Uiteindelijk paste de gemeente de plannen aan. Die aangepaste plannen zijn niet perfect, maar we willen wel dat de straat wordt heraangelegd. Onze huizen daveren door het vele verkeer over die betonplaten. Asfalt zal sowieso beter zijn.” 

Voorrangsregeling 

De buren willen zo snel mogelijk een nieuwe straat en staken hun protest tegen de werken. “Al zijn we wel nog gekant tegen de nieuwe voorrangsregeling die de gemeente wil invoeren op de kruispunten”, vertelt Ingels. “Ook het Agentschap Wegen en Verkeer heeft al aangegeven dat de huidige regeling beter is dan de wijziging die de gemeente voorstelt. Er fietsen immers heel wat mensen richting het dorp.” Het project is geraamd op 3,2 miljoen euro, waarvan 1,3 miljoen euro ten laste van de gemeente Merchtem en 1,9 miljoen euro van rioolbeheerder Fluvius. De werken situeren zich vanaf de August De Boeckstraat tot en met het Sofie Motpleintje. De Vlaamse Milieumaatschappij voorziet 750.000 euro subsidie.