Gooik, Galmaarden en Herne fuseren: "Groter worden om klein te blijven"

maa 20 maa 2023

Gooik, Galmaarden en Herne gaan fuseren. Dat hebben de burgemeesters van de drie Pajotse gemeenten aangekondigd op een persconferentie. De komende maanden worden de inwoners nauw betrokken om de nieuwe gemeente mee vorm te geven, voor het einde van het jaar wordt de fusie definitef voorgelegd aan de Vlaamse regering.

Gooik, Galmaarden en Herne gaan voor de fusie onder het motto 'Groter worden om klein te kunnen blijven'. Ze leggen naar eigen zeggen de nadruk op het behoud van de eigenheid van hun dorpen. In 2024 trekken ze als één gemeente naar de gemeenteraadsverkiezingen. De fusiegemeente zal 25.000 inwoners tellen en 120 vierkante kilometer groot zijn. Een naam voor de nieuwe gemeente is er nog niet.

"Het is voor landelijke gemeenten een uitdaging én onze ambitie om krachtdadig te kunnen blijven besturen", klinkt het bij de burgemeesters. "Dat fusies op termijn zullen opgelegd worden, staat zo goed als vast. Maar wij willen onze partners zelf kiezen. Een fusie is de beste optie om voor onze inwoners de nodige publieke diensten voldoende en kwalitatief te blijven garanderen. Straks, maar ook op langere termijn voor de volgende generaties."

De fusie betekent ook dat de Vlaamse overheid ook 5 miljoen euro schulden overneemt van de Pajotse gemeenten. "Geld dat we opnieuw kunnen investeren in scholen, sport en cultuur. Bij een verplichte fusie zou die financiële bonus wegvallen", klinkt het. "Tegen het einde van dit jaar willen we de definitieve fusie voorleggen aan de Vlaamse regering. Intussen betrekken we de inwoners nauw bij het verhaal. Zij zullen de nieuwe gemeente mee vorm geven."

Gooik, Galmaarden en Herne kiezen bewust voor een fusie met drie. "We voeren op dit moment al een gelijkaardig beleid, bovendien voelen we bij de bevolking weinig animo voor een nog grotere fusie. Gooik, Galmaarden en Herne leggen het princiepsbesluit over de fusie nu eerst voor aan de gemeenteraden. Geen vage plannen, maar daden. We zetten zelf de agenda en kiezen de weg vooruit naar een krachtige, maar landelijke gemeente op mensenmaat."