Meise en hangjongeren: centraal meldpunt en dialoog

zat 30 maa

Het bestuur van Meise erkent het probleem van hangjongeren in de gemeente en heeft daarom een visietekst geschreven over de aanpak. De visietekst benadrukt de noodzaak van een positieve benadering. Doel is om om de belangen van jongeren, buurtbewoners en het lokale beleid in evenwicht te brengen.

De laatste jaren is er op enkele plaatsen in Meise regelmatig overlast geweest van enkele jongeren die problemen veroorzaakten. Door hun gedrag voelen sommige inwoners zich onveilig en ongemakkelijk. Het bestuur van Meise wil de overlast aanpakken, maar tegelijk inzetten op dialoog met de jongeren. Hiervoor wordt samengewerkt met het Limburgs Steunpunt Straathoekwerk.

Ann Van den Broeck (N-VA), schepen van o.a. Jeugd en Families: “De visietekst over rondhangende jongeren weerspiegelt onze toewijding aan het creëren van een inclusieve en ondersteunende omgeving voor jongeren in Meise. Door samen te werken met alle betrokken partijen streven we ernaar om een positieve en respectvolle benadering van rondhangen te bevorderen. We geloven dat deze visietekst de eerste stap is naar een evenwichtige en duurzame oplossing voor dit gemeenschapsvraagstuk."

Rol van diverse actoren

Het lokaal bestuur van Meise heeft een stuurgroep samengesteld die verschillende diensten en personen omvat, zoals gemeenschapswachten, de burgemeester, de sociale dienst en vertegenwoordigers van jongerenorganisaties. Elk van deze actoren heeft een specifieke taak en rol in het omgaan met rondhangende jongeren. Dat vartieert van het organiseren van overleg tot het uitvoeren van veldwerk en preventieve interventies.

Centraal meldpunt voor klachten

Het lokaal bestuur heeft ook een centraal meldpunt opgericht voor klachten en meldingen over rondhangende jongeren. Deze meldingen worden gecentraliseerd en geanalyseerd om gerichte acties te ondernemen.