13 huizen moeten wijken voor het tramtracé langs A12

din 9 mei 2017

Voor de aanleg van het trantracé langs de A12 zullen 13 woningen onteigend worden in Meise, Londerzeel en Grimbergen. De bewoners kregen maandagavond meer uitleg tijdens een infoavond van De Lijn in het gemeentehuis van Meise.

Tijdens de infomarkt, die bezocht werd door meer dan 100 inwoners, werd het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) 'Brabantnet - sneltram A12 tussen Willebroek en Brussel-Noord' voorgesteld. Er waren verschillende standen waar de inwoners terecht konden met al hun vragen. De plannen die tot en met maandag 29 mei 2017 ter inzage liggen in alle betrokken gemeenten hebben een grote impact op de omgeving. Niet alleen wat het inpalmen van open ruimte betreft maar er zijn dus ook woningen betrokken. "Het tramtracé aan de westkant van de A12 impliceert inderdaad onteigeningen. Het gaat om 11 woningen in Meise, 1 in Grimbergen en 1 in Londerzeel. Die laatste onteigening gebeurde al op vraag van de bewoners zelf. Voor andere woningen lopen onderhandelingen. We spreken met de bewoners, ook hier op de infomarkt, wat mogelijk is. Er zijn inmiddels studies uitgevoerd over een alternatief tracé langs de oostkant, maar dat tracé blijkt niet haalbaar te zijn", verduidelijkt coördinator van het project 'Brabantnet' Joost Swinnen van De Lijn Vlaams-Brabant. 

Het gemeentebestuur van Meise maakte eerder bezwaar over de afschaffing van de oprit van de A12 aan de Plantentuin van Meise. "Maar daarvoor is nu een alternatief voorgesteld. Er is een plan door de hogere overheid voorgesteld om komende van Merchtem op de Vilvoordsesteenweg net na de 'Baradouz' aan het Rondplein in Wolvertem een bijkomende oprit te maken richting Brussel. Het is goed dat dit voorstel wordt gelanceerd, want het bewijst dat ook de hogere overheid hierover nadenkt. Maar ik ben zeer voorzichtig positief over dit voorstel", aldus schepen van Mobiliteit Jonathan De Valck (N-VA). "Sowieso hebben wij vanuit de gemeente verschillende bezwaren op het GRUP. Vooreerst zijn er de onteigeningen die we willen beperken met de vraag om de pechstrook van de A12 op sommige delen in te nemen voor het tramtracé, maar daar gaat de hogere overheid niet op in. Daarnaast is er de oprit van de Plantentuin naar de A12: die afschaffen zoals de Vlaamse overheid wil, impliceert nog meer verkeersproblemen voor onze gemeente. En dan zijn er nog verschillende lokale knelpunten. Sowieso zal het schepencollege de komende weken zelf reeks fundamentele bezwaren formuleren", aldus De Valck.