de_lijn_staking.jpg

Ook vandaag hinder door staking bij De Lijn Vlaams-Brabant

din 8 nov 2016

Bij De Lijn Vlaams-Brabant wordt ook vandaag gestaakt. De directie van de vervoersmaatschappij is naar eigen zeggen grotendeels tegemoet gekomen aan de syndicale eisen. Maar de vakbonden willen het jongste voorstel eerst voorleggen aan hun achterban.

De stakingsactie startte vrijdag op initiatief van de christelijk vakbond. Het ACV hekelt onder meer het personeelstekort bij de technische diensten waardoor de veiligheid van de chauffeurs en de reizigers in gevaar wordt gebracht. Ook de dienstregeling lijdt volgens de christelijke vakbond onder de situatie. Vaak vallen bussen stil tijdens hun rit door een panne of moeten bepaalde lijnen worden geschrapt door een tekort aan vervangbussen. De actie bij de technische diensten kreeg intussen ook de steun van de andere vakbonden.

Tijdens een overleg beloofde de directie de aanwerving van extra technichi. De procedure tot aanwerving wordt verkort en het aantal opleidingen wordt uitgebreid. Zes maanden voor technische werknemers met pensioen gaan, zullen vervangers aangeworven worden zodat de kennis tijdig kan doorgegeven worden. Het voornemen om een privéfirma in te schakelen voor de technische diensten werd opnieuw afgevoerd.

Vakbondssecretaris Geert Witterzeel (ACV) reageert tevreden op het akkoord en zal het vandaag verdedigen bij zijn achterban. Maar zolang die het voorstel niet hebben goedgekeurd, blijft de actie duren.

Vanmorgen is ongeveer een op de tien bussen niet uitgereden. In de zuidelijke rand van Brussel en delen van het Pajottenland is de hinder het grootst, met afgeschafte ritten op de assen Halle-Brussel en Aalst-Asse-Brussel. Het Leuvense stadsnet is licht verstoord, net als het busverkeer in de rest van de provincie. (foto archief RINGtv)

Een gedetailleerd overzicht van de hinder vind je op de website van De Lijn.