brussel_3_0.jpg

Nooit eerder verhuisden zoveel Brusselaars naar Vlaanderen

din 30 mei

De exodus van Brusselaars die verhuizen naar Vlaanderen, waarvan heel wat richting de Vlaamse Rand, zet zich onverminderd voort. Vorig jaar verhuisden maar liefst 24.165 Brusselaars naar Vlaanderen, een recordaantal. Dat stelt CIB Vlaanderen, die de jaarlijkse cijfers van de FOD Binnenlandse zaken onderzocht. “Vastgoed en de energieprijzen spelen een rol, maar ook onderwijs, de toenemende drukte en het onveiligheidsgevoel in de hoofdstad”, zegt Kristophe Thijs van CIB Vlaanderen.

Nooit eerder verhuisden meer inwoners tussen de gewesten onderling, maar in die verhuisbewegingen zit één opvallende rode draad. Met name de Brusselaars die naar Vlaanderen of Wallonië trekken. “Niet onlogisch in een jaar waarin de energieprijzen als een pijl in de hoogte gingen. Van de 575.000 Brusselse woningen is 85 procent gebouwd voor de jaren ‘60. Dertig procent is zelfs niet geïsoleerd en haalt de slechtst mogelijke EPC-score. Komt daarbij dat in Brussel voor zelfs die energieverslindende woningen veel moet betaald worden. De gemiddelde woningprijs in Brussel ligt ruim 200.000 euro boven de gemiddelde prijs in Vlaanderen. Steeds meer Brusselaars kiezen waar voor hun geld en trekken weg”, merkt CIB-communicatiedirecteur Kristophe Thijs op.

De uittocht van Brusselaars is een fenomeen dat zich al tien jaar op rij voordoet. “En het staat in de sterren geschreven dat die tendens zich dit jaar verder door zal zetten als we de eerste cijfers van 2023 analyseren. De kans is groot dat we de kaap bereiken van 25.000 Brusselaars die naar Vlaanderen trekken. Niet alleen de prijzen en de vastgoedfiscaliteit spelen een rol in de keuze voor een verhuizingen. Er spelen ook thema’s mee zoals de steeds toenemende drukte en het onveiligheidsgevoel. “Maar vanuit de vastgoedkantoren horen we ook meer en meer dat het onderwijs en meerbepaald het gebrek aan plaats voor Nederlandstaligen in het Brusselse onderwijs als argument wordt gebruikt om naar Vlaanderen te trekken”, weet CIB Vlaanderen.