carol_vercarre_vierkant.png

Carol Vercarre legt eed af als procureur des Konings van parket Halle-Vilvoorde

maa 6 nov

Carol Vercarre heeft de eed afgelegd als procureur des Konings van het parket Halle-Vilvoorde. Vercarre leidt het parket al sinds het voorjaar als waarnemend procureur nadat Ine Van Wymersch benoemd werd tot nationaal drugscommissaris.

Vercarre woont in Beersel en studeerde rechten aan de VUB en specialiseerde zich daarna in milieurecht aan de FUSL en UCL. Vervolgens startte ze haar professionele carrière op als jurist bij de Vlaamse overheid. In 2013 werd ze substituut-procureur en nam ze de rol van persmagistraat op zich. Een jaar later maakte ze de overstap naar het nieuw opgerichte parket van Halle-Vilvoorde. “Halle-Vilvoorde is een heel boeiend en veelzijdig arrondissement,” zegt ze. “Landelijk en tegelijk komt ook de grootstedelijke criminaliteit heel dichtbij omdat het grenst aan Brussel. Daarnaast ligt ook de nationale luchthaven op ons grondgebied, met specifieke misdrijffenomenen zoals smokkel.”

Als magistraat specialiseerde Vercarre zich in financiële misdrijven en corruptie, en in misdrijven die voortvloeien uit bijzondere strafwetten zoals milieu, stedenbouw, economisch recht en volksgezondheid, en de combinatie daarvan met bestuurlijke handhaving. “De burger heeft recht op een veilige, rechtvaardige, gezonde samenleving en omgeving. Daar ga ik als procureur samen met mijn team de komende jaren vol op inzetten. De rol van het Openbaar Ministerie gaat verder dan het louter onderzoeken, vervolgen en bestraffen van misdrijven. Aandacht voor de slachtoffers, voor preventie en herstel, en meer inzetten op het afnemen van illegaal vermogen, zullen ook speerpunten van mijn beleid vormen. Dit in nauwe samenwerking met onze partners: de andere gerechtelijke overheden, de politie- en inspectiediensten, de verschillende besturen en de hulpverleningssector.”