politie_vima_2021.jpeg

Motie goedgekeurd voor versterking politiezone VIMA: “Volledig herstel Kanaalplan nodig”

woe 29 nov

-De gemeenteraad van Vilvoorde heeft quasi unaniem een motie goedgekeurd voor de versterking van de politiezone VIMA (Vilvoorde-Machelen) via een volledig herstel van het Kanaalplan. De motie werd ingediend door N-VA-gemeenteraadslid Dries Verhaeghe en werd door bijna iedereen - PVDA onthield zich - goedgekeurd.

“De vreselijke terroristische aanslag van 16 oktober op Zweedse voetbalsupporters heeft duidelijk gemaakt dat de dreiging van radicalisering en terrorisme niet verdwenen is in onze regio”, zegt Verhaeghe. “We zijn met N-VA Vilvoorde dan ook tevreden dat de gemeenteraad zich nu quasi unaniem op onze lijn zet wat betreft de extra noodzakelijke inspanningen voor onze veiligheid. Met deze motie willen we de federale regering uitdrukkelijk oproepen om het initiële Kanaalplan – zoals geïnitieerd door oud-minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon maar volledig afgebouwd door de huidige federale coalitie - volledig te herstellen, inclusief het ter beschikking stellen van 20 bijkomende federale politiemedewerkers. Daarnaast moeten we ook lokaal al het nodige doen om ons korps maximaal te ondersteunen. Hiermee onderschrijven we de eerdere noodkreet van onze politiezone. We verwachten na deze motie niet langer woorden, maar daden van alle betrokkenen."