steven_elpers_bij_bgebouw.jpg

Merchtemse Tuinbouwschool krijgt nieuwbouw van 8 miljoen euro

don 31 aug

Het gemeentebestuur van Merchtem gaat liefst 8 miljoen euro investeren in een nieuwbouw voor de Tuinbouwschool in Peizegem. Het Agentschap voor Infrastructuur  in het Onderwijs (AGION) subsidieert de nieuwbouw met zo’n 4 miljoen euro. Het gaat ook om een capaciteitsuitbreiding met 82 leerlingen naar in totaal 480.

 

“Tegen eind 2024 moeten we kunnen aanbesteden”, zegt schepen van Secundair Onderwijs Steven Elpers (LVB, Open VLD). “De gemeenteraad gaf inmiddels groen licht voor de nieuwbouw, waarvan de werken zo’n twee jaar zullen duren. We verwachten de eerste spadesteek te kunnen zetten in het voorjaar van 2025.”

Gebouwencomplexen

De Tuinbouwschool bestaat uit drie gebouwencomplexen. “Het A-gebouw dateert van 1994 en kan verder gebruikt worden”, gaat de schepen verder. “Het gaat om de sporthal, refter, administratie, twee labo’s en elf klaslokalen. Er zullen wel opfrissingswerken gebeuren.”

“Het B-gebouw met veertien klaslokalen dateert van 1965. Het is niet conform meer qua isolatie, verlichting, verlichting, enzomeer. Dit gebouw zal worden afgebroken en zal plaats maken voor een nieuwbouw.”

Asbest

“Het C-gebouw met zes klaslokalen en een keuken als praktijklokaal, dateert van 1979. Ook dit gebouw voldoet niet meer aan de huidige energienormen. De buitenstructuur bestaat uit een houtconstructie bedekt met asbesthoudende glasalplaten. De houtconstructie is ook op meerdere plaatsen verrot. Dit gebouw zal worden gesloopt en maakt eveneens plaats voor een nieuwbouw.”

Capaciteitsuitbreiding

“De nieuwe schoolgebouwen zijn echt nodig. Er zullen omwille van de capaciteitsuitbreiding naar in totaal 480 leerlingen ook meer klaslokalen nodig zijn. In onze richtingen zijn ook verschillende beroepskwalificaties die op de lijst van knelpuntberoepen staan. Het gaat onder andere om laborant industriële productie, operator installaties, medewerker in de fruitteelt, tuinaanlegger, tuinbouwmedewerker, enzomeer.”