wemmel_gemeenteraad.jpeg

Mobiliteitsplan Wemmel blijft maar evaluatieperiode wordt ingekort

zat 23 sep

Zo’n zestigtal Wemmelaars kwam naar de gemeenteraad om de debatten te volgen over het mobiliteitsplan, dat in de gemeente de gemoederen behoorlijk doet oplaaien. Didier Noltincx (IC) vroeg in een motie om het mobiliteitsplan in te trekken, maar daar ging de meerderheid niet op in. De testperiode wordt wel ingekort tot november.

Het was een behoorlijk geanimeerde gemeenteraad die meer dan drie en een half uur duurde, waarbij de raadzaal te klein was voor het opgekomen publiek. Op de agenda stond dan ook de motie van IC om het mobiliteitsplan in te trekken. “We vragen in onze motie om te dit plan te stoppen en alle betonblokken te verwijderen”, verklaarde Didier Noltincx op de gemeenteraad. “De verkeersdoorstroming moet worden hersteld. Alle wijken moeten worden geraadpleegd. Het kan niet dat er overlast wordt gecreëerd in bepaalde straten om andere te beschermen.”

Noltinx kreeg een lang applaus vanuit het publiek dat tot op de trap voor de raadzaal stond aan te schuiven. Burgemeester Walter Vansteenkiste (LB Wemmel) vroeg vervolgens wat dan volgens Noltincx het alternatief was voor het mobiliteitsplan.  “Er is drie jaar aan gewerkt”, aldus de burgemeester. “Er zijn twee consultaties van de inwoners geweest. Wemmel telt 18.000 inwoners, hier zijn een klein deel van hen naar hier gekomen. Uit bevragingen, onder andere bij duizend kinderen, bleek dat het merendeel van de inwoners wel voor veranderingen zijn.”

“We hebben een mobiliteitsplan nodig. Dit gaat ook om een testfase. Er wordt nogal gefocust op de betonblokken, maar het mobiliteitsplan gaat over veel meer: over de modal shift. Onder andere over beter openbaar vervoer, maar ook veilige fietsverbindingen, het gebruik van andere vervoersmiddelen, enzomeer.” De motie om het mobiliteitsplan af te voeren, werd weggestemd. De gemeenteraad besliste wel op voorstel van de meerderheid om de testfase in te korten, zo volgt er in november al een evaluatie.