brussels_airport.jpg
© brussels_airport.jpg

Raad van State verwerpt Vlaamse klacht over verschuiving van vliegroutes

don 16 nov

Vlaanderen vangt bot bij de Raad van State over de verschuiving van vliegroutes vanop Brussels Airport. Het trok ten strijde tegen het nieuwe systeem dat vliegtuigen navigeert bij het opstijgen.

Volgens Vlaanderen wordt door het gebruik van het nieuwe systeem opnieuw meer vliegtuigen over de Rand gestuurd. Uit metingen van de Vlaamse regering bleek dat ook zo te zijn. “Vooral het noorden en noordwesten van de Vlaamse Rand worden sterker getroffen, De vliegbewegingen blijken ook sterker geconcentreerd, waardoor dezelfde gemeenten en mensen nog meer last ondervinden”, zei Vlaams minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts een maand geleden in ons nieuws.

Vlaanderen riep daarom een belangenconflict in en stapte naar de rechtbank van eerste aanleg en de Raad van State met de vraag om het gebruik van het navigatiesysteem te een halt toe te roepen. Maar daar gaat het niet op in. Volgens de Raad zijn de klachten niet uitvoerig toegelicht. In het arrest staat verder te lezen dat er in 2018 en 2019 al testen zijn uitgevoerd met het nieuwe systeem, en er toen geen klachten kwamen vanuit Vlaanderen.