speelgoed_kinderen.jpg

Schorsing Zemstse crèches Mippie en Moppie verlengd tot eind februari

vrij 20 jan 2023

Het Agentschap Opgroeien verlengt de schorsing van vier crèches van Mippie en Moppie tot 28 februari. Het gaat over vestigingen in Hofstade, Zemst, Weerde en Keerbergen. Op 11 januari al besliste Opgroeien om de schorsing van Mippie en Moppie 2 – eveneens in Keerbergen – te verlengen tot 1 februari. 137 kindjes kwamen door de sluitingen zonder opvang te zitten.

 

De bal ging aan het rollen toen Mippie en Moppie 2 in Keerbergen op vrijdag 11 november bij hoogdringendheid werd geschorst. Aanleiding was de melding van een schrijnende situatie: een kindje zou er vastgebonden zijn aan een bedje met duct tape. Na bijkomende klachten werden ook de vier andere locaties geschorst. “Opgroeien hanteert hierbij het voorzorgsprincipe”, klonk het.<

Nadat vorige week al werd beslist dat de schorsing van Mippie en Moppie 2 werd verlengd tot 1 februari, kregen donderdagmiddag ook de ouders van de andere vestigingen te horen dat de schorsing werd verlengd tot 28 februari.

“Binnen die termijn verwacht Opgroeien het definitieve advies van het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling (Veck)”, zegt woordvoerster Nele Wouters van Opgroeien. “Hun advies en risico-inschatting is van groot belang bij de beoordeling van het handhavingstraject. Daarnaast verwacht Opgroeien binnen deze termijn van de organisator ook meer concrete en uitgewerkte informatie over hun eigen aanpak en plannen om opnieuw te voldoen aan alle vergunningsvoorwaarden.” Opgroeien informeerde naar eigen zeggen donderdag de opvang, alle betrokken ouders en de betrokken lokale besturen.

In Zemst ging de gemeente na de opgelegde sluitingen meteen aan de slag om voor de betrokken kinderen een noodopvang te voorzien. In het totaal kregen 78 kinderen uit de Zemstse vestigingen een nieuwe opvangplaats elders in de gemeente, 17 anderen kregen een plekje in een buurgemeente. De verlenging van de schorsing betekent dat deze noodopvang nog een maand langer voorzien wordt en dat Opgroeien er ook middelen voor vrijmaakt.