wim_distelmans3.jpg

Opendeurdag Expertisecentrum voor Waardig Levenseinde: "Beter bekend maken"

vrij 5 mei 2023

Vandaag organiseert het expertisecentrum WEMMEL, waarin organisaties zetelen die mensen ondersteunen bij een waardig levenseinde, een opendeurdag. Daarmee wil het expertisecentrum de werking bekendmaken, zowel bij het brede publiek als bij de eerstelijnszorgverleners van Brussel-Halle-Vilvoorde. 
 

Tot 18 uur is iedereen welkom bij infostands van verschillende organisaties. Vanmiddag is er een debat voor zorgverleners. Daarna geeft Dr. Prof. Wim Distelmans een presentatie rond het thema ‘waardig levenseinde’ voor het brede publiek.  

Acroniem
“Naast het feit dat het centrum in Wemmel is gelegen, heeft de naam  van het centrum een acroniem”, zegt Distelmans. “W.E.M.M.E.L. staat voor Wetenschappelijk, waardig, Ethisch, educatief-informatief, Maatschappelijk, multidisciplinair, Medisch, multicultureel, Expertisecentrum, excellentiecentrum, Leven, levenseinde.”  

Het centrum bundelt expertise en wetenschappelijke kennis, neemt een actieve rol op in het maatschappelijk debat en doet aan sensibilisering en praktische ondersteuning van de brede bevolking, de patiënt, de mantelzorger en de hulpverlener op het vlak van palliatieve zorg en het levenseinde. “Dit gebeurt in het kader van de rechten van de patiënt en met het volle respect voor zijn beslissingskader en autonomie,” voegt Distelmans toe. 

Het Expertisecentrum WEMMEL is gelegen aan de Vander Vekenstraat 158 in Wemmel. Contact via: info@wemmel.center of tel. 02 456 82 01.  

Meer info kan je vinden op de website.