Simulatiebeeld logistiek centrum Woluwedal

Geen vergunning voor ‘megalomaan’ logistiek centrum: buurt en gemeente opgelucht

zon 10 maa

De ontwikkelaar die een aanvraag indiende voor een groot logistiek centrum langs het Woluwedal in Sint-Stevens-Woluwe krijgt geen vergunning van de provinciale deputatie. De buurtbewoners en de gemeente – die zich ook tegen het project kantte – reageren tevreden. Het is nu afwachten of de ontwikkelaar in beroep gaat of meteen een nieuwe aangepaste aanvraag indient.

De ontwikkelaar wil op de hoek van het Woluwedal met de Grote Kloosterstraat een logistiek centrum van twee verdiepingen met in totaal 96 laadkades voor vrachtwagens neerpoten. Nadat er eerder al 164 bezwaren waren ingediend en de gemeente een negatief advies afleverde, koos de ontwikkelaar voor de vlucht vooruit en diende een volledig nieuwe vergunningsaanvraag – met weliswaar een paar aanpassingen - in. Er was echter opnieuw protest van de buurtbewoners en ook de gemeente leverde opnieuw een negatief advies af.

Maar het is de deputatie die over de vergunning moet beslissen. Eerder raakte al bekend dat de provinciale omgevingsambtenaar een negatief advies verleende en dat wordt ook meestal gevolgd. Officieel is de ‘njet’ nog niet, maar er ligt wel degelijk een beslissing tot weigering voor bij de deputatie. Vast staat dat het voorbehoud vooral draait rond de mobiliteitsproblematiek. Op dit moment is niet bekend welk bedrijf in het logistiek centrum zou komen. Dat maakt het meteen ook moeilijk om een inschatting te maken van het effect op de mobiliteit.

Buurtbewoners logistiek centrum Woluwedal

Het actiecomité 1932works verzet zich al van in het begin tegen het project, dat het ‘megalomaan noemt’. “Heel wat inwoners liggen hiervan wakker. Er is sprake van 375 vrachtwagens per dag, maar dat is een veronderstelling van de ontwikkelaar. We vrezen dat het er 1.000 kunnen zijn”, klonk het eerder al. “Het gevolg is dat het hier zowel ’s ochtends als ’s avonds een verkeersinfarct zal worden en inwoners hun dorp niet meer in of uit geraken. Het kruispunt is nu al verzadigd.” De buurtbewoners vrezen niet alleen geluidshinder, maar ook voor bijkomend fijnstof en stikstof. De fietssnelweg F3 zal ook doorkruist worden door een drukke baan voor veertigtonners.

“Dit is heel goed nieuws”, reageert Patrick Delaunoy van 1932works op de weigering. “Het was ook wat te verwachten. Het is gewoon een abnormaal project. We kraaien echter nog geen victorie. Wij hadden voorgesteld om het tweede verdiep eraf te nemen en dan heb je ineens maar half zoveel laadkades. Maar zo ver zullen ze wel niet willen gaan (lachje). Iedere maand uitstel is echter ook financieel verlies voor hen. Je begint niet aan zo’n miljoenenproject zonder dat je al een klant hebt. We moeten afwachten wat er nu gaat gebeuren.”

Schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer (CD&V) juicht de beslissing toe. “Als gemeente zijn we tevreden dat de deputatie toch rekening heeft gehouden met onze bezwaren en die van onze inwoners en dat ze dit naar mobiliteit toe een te groot project vinden.”

De ontwikkelaar kan nu nog beroep aantekenen bij de Raad van Vergunningsbetwistingen ofwel meteen een aangepast dossier indienen bij de provincie.

Site logistiek centrum Woluwedal