tussenveld_overeenkomst.jpg

Dan toch geen groot woonproject op Tussenveld in Meise, maar oppositie reageert scherp

zat 9 dec

Het gemeentebestuur van Meise zal het woonuitbreidingsgebied Tussenveld van 11 hectare van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting kopen. Daarmee wil de gemeente open ruimte veilig stellen en vermijden dat er een groot sociaal woonproject komt. “De gemeente besteedt 2,2 miljoen euro aan belastinggeld om hun eigen beslissing in te trekken”, reageert oppositieraadslid Roel Anciaux (Samen Anders).

 

Volgens het zogenaamde Bindend Sociaal Objectief (BSO) van de Vlaamse overheid, moet Meise tegen 2025 105 extra sociale woningen realiseren. Zo was er het plan om 296 sociale woningen te realiseren op het Tussenveld. Daar kwam fel protest tegen van het actiecomité Red onze Eversemse velden. In de zomer van 2021 werd Eversem bovendien getroffen door zware overstromingen en was het draagvlak voor een groot sociaal woonproject helemaal weg.  

Burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA) trok in september 2021 de stekker uit het project én uit de coalitie met Samen Anders en Pro Meise. “Voor N-VA was het dossier Tussenveld de druppel die de emmer deed overlopen”, verklaarde de burgemeester toen. Er kwam een nieuwe coalitie met LB+ en nu dus een nieuw plan voor het Tussenveld.

“Voortschrijdende inzichten inzake sociaal wonen en ruimtelijke ordening hebben ons bestuur doen besluiten dat er op deze site geen sociale woningen kunnen worden gebouwd”, zegt burgemeester Van den Brande. “De watersnood, de afstand van de site tot essentiële voorzieningen en het gebrek aan sociale mix, maakten dat er geen draagvlak was voor het project.”

“Het is de bedoeling om deze investering op korte termijn budgetneutraal te krijgen. Een groot sociaal woonproject is niet meer van deze tijd. We gaan het gebied herbestemmen. Een deel van het open gebied wordt terug geven aan de landbouw, door landbouwgronden te verkopen. Een watergevoelig deel zal bebost worden.”

“Bij een loutere herbestemming van de grond, kan de eigenaar planschade eisen”, vult schepen van Woonbeleid Ruben Algaba (LB+) aan. “Dit is zowel voor de woonmaatschappij als voor ons een minder interessante piste. Dankzij een aankoop kunnen beide partijen de financiële gevolgen perfect inschatten.” 

Voorzitter van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting Bart Laeremans, tevens burgemeester van Grimbergen, reageert positief. “Door deze grondoverdracht kan onze woonmaatschappij snel beschikken over nieuwe middelen, waarmee we kleinschalige projecten kunnen realiseren”, zegt Laeremans. “Indien we op de recuperatie van planschade zouden moeten wachten, zijn we al gauw enkele jaren verder.”

Oppositieleider Roel Anciaux (Samen Anders) reageert fel: “N-VA en LB+ betalen 2,2 miljoen euro belastinggeld aan schadevergoeding aan de eigenaar om hun eigen beslissing in te trekken. Dan nog hebben ze geen oplossing voor het probleem van het te duur wonen in Meise.”

“Toen Samen Anders in 2019 dat dossier erfde, waren er oplossingen. Het sociaal project werd met de helft verkleind en sociale en betaalbare woningen zouden worden gespreid in Meise. Na de bestuurswissel lag het dossier meer dan twee jaar stil. Er kwam ondertussen ook geen enkele sociale woning bij. Dit is een dure PR-stunt van N-VA en LB+”.