rup_dilbeek_2.jpeg

Nieuwe stap in hertekening stationsomgeving Dilbeek

din 4 apr 2023

De gemeenteraad van Dilbeek heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan Stationsomgeving voorlopig vastgesteld. Er volgt nu een openbaar onderzoek waarbij iedereen de plannen kan inkijken en erop reageren. Het plan is de voorbode van een ingrijpende herinrichting van de stationsomgeving. Zo wordt de huidige overweg afgesloten waardoor aan beide zijden een verkeersluw plein ontstaat.

Al bijna tien jaar denkt Dilbeek na over de herinrichting van de stationsomgeving. Met de vaststelling van het ruimtelijke plannen neemt de gemeente nu een nieuwe horde. “Het is een plan voor de langere termijn, het bepaalt de bestemming en bouwmogelijkheden rondom de stationsomgeving”, zegt N-VA-gemeenteraadslid Jan Erkelbout. “Dit plan is niet boven de hoofden van de mensen uitgewerkt. Elke inwoner werd verschillende keren uitgenodigd om zijn mening te geven.”

Opvallend in de plannen is het sluiten van de huidige overweg. “Er komt op die plaats een fiets- en voetgangerstunnel. Door het sluiten van de overweg ontstaat een verkeersluwe ruimte aan beide zijden, daar zullen pleinen ingericht worden”, aldus Erkelbout. “Aan het station wordt een mobipunt voorzien met deelwagens en laadpalen. Verder is er in de plannen ook ruimte voorzien voor minimum 100 parkeerplaatsen dicht tegen het station.”

Het RUP zegt ook wat er kan op vlak van bebouwing en economische activiteit. Zo wordt het aantal bouwlagen beperkt tot vier en is er alleen ruimte voor kleine handelszaken. "We blijven wel aandringen op een gelijktijdige aanleg van de openbare ruimten met de private woningbouw en vragen ook naar een combinatie van appartementen en rijwoningen”, klinkt het bij de Stationsbuurtraad.