Jongeren vanaf 16 moeten verplicht stemmen voor Europese verkiezingen: “Ik weet daar nog te weinig van”

vrij 22 maa

Jongeren van 16 en 17 jaar moeten dan toch verplicht gaan stemmen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. Het Grondwettelijk Hof besliste dat zij op dezelfde manier behandeld moeten worden als andere -meerderjarige- kiezers. Wij gingen langs bij de leerlingen derde graad van KOBOS in Kapelle-op-den-bos om te horen of zij klaar zijn om in juni voor het eerst hun stem uit te brengen.

Normaal hadden 16- en 17-jarigen bij de Europese verkiezingen de vrije keuze om te gaan stemmen of niet. Maar een meerderjarige Belg trok naar het Grondwettelijk Hof om die ongelijkheid aan te vechten. Het Hof geeft hem gelijk, waardoor jongeren verplicht moeten gaan stemmen. “Jarenlang hebben we met de Vlaamse Jeugdraad gepleit voor stemrecht en géén stemplicht. 80 dagen voor de verkiezingen zijn wij de dupe van beleidsmatige chaos”, zegt een ontgoochelde Anna Roos, voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad. “Het is cruciaal dat de eerste stemervaring van jongeren positief verloopt, dat komt nu door chaotische communicatie, stress en sancties in het gedrang.”

Een iets ander geluid horen wij bij de derde graag van KOBOS in Kapelle-op-den-Bos. “Ik vind het zelf een goede beslissing omdat we jongeren meer gaan betrekken bij het politieke debat dat nu gaande is”, zegt Amber De Neef. Al denkt niet iedereen daar zo over. “Ik weet daar gewoon echt te weinig van, dus ik moet nog allemaal zaken over opzoeken. Ik dacht dat mijn tijd om te stemmen nog moest komen, maar nu moet het”, zegt Mirte Clement.

De vraag is of de jongeren genoeg geïnformeerd zullen zijn. “Op school worden we daarover niet echt geïnformeerd”, zegt Neelah Keira. Al komt daar verandering in. “Ik heb de indruk dat ze er niet echt aandacht aan besteden en dat zou wel moeten vind ik”, zegt leerkracht Tim Houbrechts. “Na de paasvakantie gaan we hen daarop voorbereiden. In het vakoverschrijdende portfolio gaan we daar gedurende twee lesuren per week aandacht aan besteden. Onze voornaamste doelstelling is om leerlingen inzicht te geven in wat is Europa voor een stukje en wat kan Europa voor hen kan betekenen.”