Directie ZAVO-school: “Gaan samen met politie beveiligingsmaatregelen bekijken”

zon 7 mei 2023

Na de dodelijke vechtpartij in het station circuleren alarmerende berichten over wraakacties op sociale media en in onderlinge chats tussen leerlingen. De angst is groot. Sommige ouders twijfelen of ze hun kinderen wel naar school gaan sturen, een aantal heeft zelfs al resoluut aangekondigd dat ze hun kind thuishouden. De ZAVO-school gaat zondagnamiddag overleg plegen met de politie.

 

“Het is moeilijk om de angst bij de ouders over al die berichten wat te verminderen”, zegt algemeen directeur Kurt Gommers van het ZAVO. “Ik ga met de politie bekijken wat zij van concrete maatregelen gaan nemen. Die vraag komt namelijk veel terug vanwege de ouders. Ik weet ook niet hoe politie die dreiging inschat. Persoonlijk schat ik die redelijk laag in omdat die berichten zijn verstuurd op een moment dat de identiteit van die jongens helemaal nog niet vaststond. Het is volgens mij grootspraak en stoerdoenerij. Het gaat om één of twee berichten die ook altijd herhaald worden. Ik zal in de loop van de dag van de politie horen welke maatregelen zij gaan nemen voor het beveiligen van de stationsomgeving en eventueel de weg naar school en dat zal ik aan de ouders communiceren”

“Onze leerlingen van de derde graad, een derde van de school, zijn sowieso gepland thuis maandag. Da’s toch al een 700-tal leerlingen minder. Het gaat vooral om de leerlingen van de eerste graad in de Groenstraat waarvan de ouders angstig zijn. Ik heb daar begrip voor maar het is volgens mij nergens voor nodig. Een 12 of 13-jarige die anders alleen de trein pakt, dat je daar wat voorbehoud hebt nu, dat snap ik. Het Quitmannplein, waar het gevecht ontstaan is, dat is vlakbij de Groenstraat. Ik kan mij voorstellen dat je dan als ouder enige bezorgdheid hebt.”

“Wij zullen als school maandag zeker op dat plein ook aanwezig zijn om leerlingen op te vangen en gerust te stellen. Maar echte bewakingstaken kan ik van mijn personeel ook niet verlangen. Wij kunnen Zaventem niet beveiligen. Bij ons op school sowieso zeer weinig incidenten met geweld. Een beetje een contrast met het beeld dat nu wordt geschetst. Die stationsomgeving wordt vaak gebruikt door andere groepen die geen link hebben met de school. Onze leerlingen worden daarmee geconfronteerd als ze daar de trein en de bus nemen. En zo vermengt zich dat ook. We zijn al jaren vragende partij voor meer beveiliging aan het station.”

 

Gommers heeft een achttal berichten gekregen van ouders die hun kind zouden willen thuishouden. “Op een contingent van ruim 2.000 leerlingen is dat relatief weinig. Er zijn ook ouders die expliciet sturen dat ze hun kind niet thuishouden. ‘Want hoe lang moeten we dat dan volhouden?’ Dezelfde reactie van ouders, die hun kinderen niet meer naar school lieten gaan, had je na de aanslagen in Zaventem en Parijs. Maar ik kan niet alle gevaar in de maatschappij uitsluiten. Nu is dat uiteraard zeer acuut en dichtbij. Maar ik heb op dit moment ook nog altijd geen aanwijzing of bevestiging dat er bij wat er gebeurd is ook maar enige link is met de school.”

 

De politie van Zaventem gaat maandag sowieso een extra oogje in het zeil houden in en rond scholen.