Terreinen Vilvoorde City

Oplichtingszaak krijgt ook juridisch staartje: stad stelt vzw Vilvoorde City in gebreke

din 26 maa

Burgemeester Hans Bonte (Vooruit) heeft in de oplichtingszaak rond Vilvoorde City op de gemeenteraad aangekondigd dat de stad een juridische procedure is gestart tegen de club. Er wordt ook een beroep gedaan op Audit Vlaanderen om een grondige controle uit te voeren. Daarnaast is de hulp van Voetbal Vlaanderen gevraagd om de continuïteit van de jeugdwerking te garanderen.

Tijdens de vragenronde op de gemeenteraad kwam voetbalclub Vilvoorde City ruimschoots aan bod. Burgemeester Bonte kondigde aan dat het schepencollege voorafgaandelijk drie beslissingen had genomen. “Op basis van onze wettelijke bevoegdheid hebben wij als stad beslist om het controlerecht uit te oefenen”, legde hij uit. “We zullen daarvoor beroep doen doen op Audit Vlaanderen. We willen effectief dat elke euro duidelijk kan verantwoord worden. Zoniet zullen we kijken wanneer dat geld eventueel kan teruggevorderd worden.”

“We hebben ook een advocaat aangesteld die werd gevraagd de vzw Vilvoorde City in gebreke te stellen ten gevolge van de malversaties die ontdekt werden. Er wordt dus ook juridisch werk van gemaakt in het aanklagen van de vzw ten gevolge van de onduidelijkheden die er vandaag zijn.”

“Tenslotte is onze grootste bezorgdheid dat de vele kinderen en gezinnen die vandaag met en zonder Vrijetijdspas kunnen participeren aan het voetballeven in onze stad dat ook moeten kunnen blijven doen. We hebben daarom de beslissing genomen om contact te zoeken met Voetbal Vlaanderen om na te gaan hoe zij ons kunnen helpen om de werking van de jeugdploegen overeind te houden dit seizoen en de volgende seizoenen.”