Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Herbestemming woonuitbreidingsgebieden Opwijk krijgt vorm

Herbestemming woonuitbreidingsgebieden Opwijk krijgt vorm

De gemeente Opwijk herbestemt twee woonuitbreidingsgebieden van harde naar zachte bestemming. De gemeenteraad aanvaardde daarvoor voorlopig het RUP ‘omvormen woonuitbreidingsgebied naar open ruimte”.  Opwijk wil zo de open ruimte beschermen.

 

Twee van de drie resterende woonuitbreidingsgebieden in Opwijk worden nu omgevormd tot een open ruimte bestemming. Het gaat om de gebieden die gekend zijn als Rubensveld en Korruit. Het derde woonuitbreidingsgebied, Meerweg aan de achterkant van het station, behoudt de bestemming van woonuitbreidingsgebied.

De gemeente was al langer mee bezig met de herbestemming. Zo kent het dossier Rubensveld een lange geschiedenis. Een projectontwikkelaar had sinds 2012 plannen om het gebied te ontwikkelen. “Toen ik in 2013 schepen van Ruimtelijke Ordening werd, werd ik onmiddellijk geconfronteerd met de plannen om Rubensveld te ontwikkelen, aldus burgemeester Inez De Coninck (N-VA). “Tijdens de eerste vergadering met de ontwikkelaar was er een advocaat aanwezig om duidelijk te maken dat een private ontwikkelaar een woonuitbreidingsgebied mag ontwikkelen via een vergunning voor groepswoningbouw. Dat kwam raar over.”

Nadat de plannen van de ontwikkelaar bekend geraakten, werd er een actiecomité opgericht dat daartegen protesteerde. Toch zette de ontwikkelaar door. In 2016 diende hij een eerste dossier in en in 2018 een aangepaste vraag voor de bouw van 91 woningen. “Op dat moment waren we er als bestuur al uit dat de ontwikkeling van Rubensveld geen goed idee is voor Opwijk,” aldus De Coninck. Zo ontstond het idee voor een definitieve bestemming van de site.

Als het aangepaste RUP definitief wordt goedgekeurd voor de herbestemming, worden Korruit en Rubensveld voortaan gebruikt als landbouwgebied.