Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Machelen start met bouw nieuwe vrijetijdssite

Machelen start met bouw nieuwe vrijetijdssite

Machelen start met de realisatie van een nieuwe vrijetijdssite op het Bosveld. Het nieuwe gemeentelijke park moet een plek worden waar sport, ontspanning, spel, jeugd en cultuur elkaar ontmoeten.

De bouw van de nieuwe site gebeurt in fases. In een eerste fase worden de bestaande gebouwen in het park gesloopt en wordt een heel nieuw hoofdgebouw opgetrokken. In latere fases worden de voetbalvelden, petanquebanen, het tennisgebouw en –terreinen, de parkings en de groenaanleg in het park aangepakt. “Alle administratieve voorbereidingen zijn afgerond en alle nodige vergunningen voor de sloop en de bouw zijn aangevraagd”, stelt schepen De Wulf, bevoegd voor Ruimtelijke ordening en Sport.  

Derooverstadion wordt gesloopt

Op 17 februari wordt gestart met de sloop van het oude Derooverstadion, de cafetaria, de zandbak en plonsbaden en de bijgebouwen. De sloop zal een 25 werkdagen duren, afhankelijk van de weersomstandigheden.

“Wij hopen voor de zomer het licht op groen te kunnen zetten voor het leggen van de funderingen van  het hoofdgebouw. Dit gebouw voorziet  voldoende kleedkamers en sanitair, vergaderruimten en een mooie cafetaria met dakterras. Verder voorzien we een uitgeruste  zaal om cultuurvoorstellingen te houden en een polyvalente zaal die kan dienen voor het gemeenschapsleven van elke vereniging”, aldus De Wulf.

Om de hinder voor de verenigingen te beperken, zijn naast het kunstgrasveld aan de Heirbaan tijdelijke faciliteiten voorzien voor kleedkamers, douches en cafetaria.  Ook de hinder voor de omwonenden tijdens de sloopwerken zal beperkt zijn. (simulatiefoto's: Trias Architecten & Groep Infrabo)