Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Ternat wil meer groen en veilige straten

Ternat wil meer groen en veilige straten

Meer bomen, veiliger straten voor de fietsers en de aanleg van een Finse piste. Het zijn 3 wensen die inwoners van Ternat naar voor brachten tijdens Mijn Gedacht, een initiatief waarbij Ternattenaren de voorbije zomer voorstellen konden lanceren die ze graag gerealiseerd wilden zien.

Bedoeling van Mijn Gedacht was om concrete ideeën te verzamelen over hoe de gemeente er in de toekomst moet gaan uitzien. Alle inwoners van Ternat konden voorstellen formuleren eb uiteindelijk haalden er 9 de shortlist. Daarbij onder andere het voorstel om een verhard terrein voor campers aan te leggen, het idee om Kruikenburgse Kasteelfeesten te organiseren en het plan om voor lokale verenigingen een centrale stockageplaats voor verenigingen te creëren.

Uiteindelijk weerhoudt het gemeentebestuur van Ternat 3 concrete ideeën die opgenomen zullen worden in de meerjarenplanning van de gemeente. Het gaat om het aanplanten van 15.000 bomen, het voorstel om de straten door kleine aanpassingen veiliger te maken voor fietsers en de aanleg van een Finse piste.