uplace12.jpg

Ook UNIZO naar Raad van State tegen Uplace

din 26 apr 2016

De zelfstandigenorganisatie UNIZO trekt naar de Raad van State tegen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan dat de realisatie van het shoppingcomplex mogelijk maakt. 

Volgens UNIZO hangt het dossier ‘met haken en ogen aan elkaar’. Het meest recente GRUP waarvoor de Vlaamse regering begin dit jaar groen licht gaf is niet meer dan wat juridisch oplapwerk om tegemoet te komen aan de kritiek van de Raad van State. De ondernemersorganisatie noemt de partijdigheid en onzorgvuldigheid van de Vlaamse regering en de ontstane rechtsonzekerheid als belangrijkste juridische bezwaren. “Uplace geniet een voorkeurbehandeling. De rode loper wordt uitgerold voor een vastgoedproject terwijl duizenden ondernemers in vergelijkbare situaties vooral te horen krijgen dat een vergunning voor uitvoering of uitbreiding van hun activiteit niet mogelijk is”, dat stelt UNIZO in een persbericht. “Bovendien zal een complex als Uplace leiden tot meer leegstand en verloedering in de omringende kernen en een nog meer belabberde mobiliteit in en rond Brussel”, aldus de ondernemersorganisatie. Tot slot vindt UNIZO dat de steun aan het shoppingcomplex Uplace volledig in contradictie staat met het ontwerpdecreet Integraal Handelsvestigingsbeleid dat de Vlaamse regering vorige week nog definitief goedkeurde en dat volledig focust op kernversterkend beleid.

Eerder deze week dienden ook al de steden Vilvoorde, Leuven en de lokale afdelingen van Open VLD en CD&V en enkele handelaars in Mechelen in verzoekschrift in bij de Raad van State.