Unizo wil dat Vlaamse regering invulling Uplace overdraagt aan provincie

vrij 26 jan 2018

Nu de Raad van State eind vorig jaar het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor het reconversiegebied Vilvoorde-Machelen vernietigd heeft, wil de middenstandsorganisatie UNIZO dat de Vlaamse regering de bevoegdheid voor de opmaak van een nieuw plan voor deze regio, waarvan de Uplace-site deel uitmaakt, delegeert aan de provincie.

Zowel de stad Vilvoorde als de gemeente Machelen lieten de Vlaamse regering al weten kandidaat te zijn om zelf een alternatief uit te werken. Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege wil 'het initiatief verwelkomen en naar de lokale visie luisteren'

Beter op provinciaal niveau
Voor UNIZO is niet het lokale bestuur, maar de provincie Vlaams-Brabant het meest geschikt om samen met de betrokken gemeentebesturen en andere stakeholders tot een 'regiocontract' te komen voor dit gebied. "De impact van dit dossier op de ruime omgeving is veel te groot om de gemeentelijke autonomie vrij spel te geven," aldus Danny Van Assche van UNIZO.

De middenstandsorganisatie wil overigens dat er definitief komaf gemaakt wordt met het lanceren 'van cosmetische varianten op Uplace'. "Vergeet dat project. Een KMO-zone al dan niet in combinatie met woongebied, een nieuw ziekenhuis nabij het station, een stukje groene zone... Er is heel wat mogelijk zolang het maar economisch en maatschappelijk waardevol is zonder de omgeving en mobiliteit te verstoren,” aldus Van Assche.