De mening van de lijsttrekkers: STEENOKKERZEEL

zon 7 okt 2018

Het bestuur van Steenokkerzeel was de voorbije zes jaar in handen van Klaver-NVA en Open VLD. Burgemeester Kurt Ryon wil er nog eens zes jaar bijdoen, maar ook oud-burgervader Karel Servranckx doet met z'n LVB-lijst opnieuw een gooi naar de sjerp.

Chris Boeykens – CD&V

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Het huidige bestuur heeft een verjongingskuur doorgevoerd op het gemeentehuis, zeker op informaticavlak.  Dit was ook hoognodig. Ondanks de trage aanloop is men er toch in geslaagd op het einde van de legislatuur een aantal dossiers te deblokkeren, mede dankzij de steun vanuit de oppositie. De volgende ploeg zal meerdere lopende dossiers mogen overnemen en afwerken.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

De huidige ploeg had zeer weinig ervaring en heeft bij aanvang veel cruciale tijd verloren door zich te moeten inwerken.  De meerderheid heeft ook ervaren dat een huwelijk sluiten met een andere partij om samen bewind te voeren niet altijd eenvoudig is.  Het is betreurenswaardig hoe de coalitiepartners tegenover elkaar stonden in bepaalde dossiers. Uiteindelijk zijn meerdere dossiers gedeblokkeerd door een positief en constructief ingestelde oppositie.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Het verkeer in onze dorpen.  Heel ons dorp slipt dicht met auto’s.  De fiets blijven promoten door te voorzien in goede infrastructuur. Overleg (eventueel weerstand) blijven voeren met de luchthaven over hun uitbreidingsplannen. En vooral, heel basic: deftig en integer onze gemeente besturen.  Uiteindelijk is dit opgave nummer 1 voor een bewindvoerder.

Kurt Ryon – KLAVER-N-VA

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Klaver-NVA is erin geslaagd om een aantal grote dossiers, die al jaren stillagen, nieuw leven in te blazen. Zo werd er gestart met de bouw van de school in Perk, verhuisde FC Melsbroek naar een nieuwe locatie, haalden we jeugdhuis Blizzard weg uit het centrum en start in het najaar zowel de bouw van Chiro-en speelpleinlokalen in Perk als de broodnodige kinderopvang in Steenokkerzeel. Daarnaast investeerden we elk jaar 60.000 € in het project Trage Wegen, waar verschillende wandelpaden werden heraangelegd of heropend.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Klaver-NVA heeft naar politieke normen een jong team, met onder andere de jongste schepen die de gemeente ooit gekend heeft. Doordat wij de 1ste maal in de meerderheid zaten, zijn we bij aanvang wat te ambitieus geweest in het plannen van projecten. Daardoor hebben we niet alles kunnen realiseren wat op ons verlanglijstje stond, ondanks het harde werk van de mandatarissen en de goede samenwerking met de gemeentediensten. Indien we de volgende 6 jaar nog mogen meespelen, zal onze meerjarenplanning er een pak realistischer uitzien.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Een oplossing voor de mobiliteit is nodig, onder andere door aanleg van trage wegen, fiets- en voetpaden. Het milieu vraagt onze aandacht en we gaan op zoek naar een herbestemming voor kerken en boerderijen. Den Dam wordt het speelterrein voor sportclubs, jeugdlokalen worden opgefrist. Senioren moeten zich blijvend thuis voelen in onze gemeente. Toerisme en lokale economie krijgen extra aandacht. Actie tegen de uitbreiding van de luchthaven zal ook nodig zijn. Maar we zullen er vooral voor zorgen dat onze dorpen veilig en Vlaams blijven!

Van sp.a, LVB en Groen ontvingen we geen antwoorden.