Brussels Airport 's nachts

Minister Frank Vandenbroucke over vliegtuiglawaai: “Voorstander van geleidelijke afbouw van nachtvluchten"

din 7 mei

Er is geen toekomst meer voor de luchthaven in Zaventem die alleen maar gedijt bij belangrijke nachtelijke activiteit. Dat concludeert minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke na een advies van de Hoge Gezondheidsraad. Die onderzocht de impact van de luchthaven op de gezondheid van de omwonenden. "‘s Nachts moet je mensen laten slapen. Ik ben dus voorstander van een afbouw van nachtvluchten”, aldus Vandenbroucke.

Op vraag van minister Vandenbroucke ging de Hoge Gezondheidsraad na in welke mate Brussels Airport de gezondheid van omwonenden beïnvloedt. “Minstens 160.000 bewoners lopen een verhoogd gezondheidsrisico omdat zij te frequent aan nachtlawaai worden blootgesteld. Om slaapverstoring tegen te gaan en voldoende nachtrust toe te laten, pleit de Hoge Gezondheidsraad voor een verbod op nachtvluchten tussen 23 uur ’s avonds en 7 uur ’s ochtends”, klinkt het in het advies. “De Raad stelt ook voor de focus te leggen op hoe vaak vliegtuigen overvliegen en hoe luid ze zijn bij elke overvlucht in plaats van te kijken naar gemiddelde geluidsniveaus.”

Voor minister Vandenbroucke is de conclusie duidelijk. “Er is geen toekomst voor een luchthaven in deze dichtbevolkte regio die alleen maar gedijt bij een belangrijke nachtelijke activiteit. Ik ben dus voorstander van een geleidelijke, realistische maar stelselmatige afbouw van nachtvluchten, waarbij vluchten met de meest luidruchtige toestellen eerst worden stopgezet. ‘s Nachts moet je mensen laten slapen”, aldus Vandenbroucke. “Honderdduizenden mensen worden gestoord in hun slaap door de huidige nachtvluchten, wat een grote kost voor onze gezondheidszorg veroorzaakt.”

Maar de minister beseft ook dat die nachtelijke activiteit voor heel wat werkgelegenheid zorgt. “De Vlaamse Regering moet daarom in overleg met alle betrokken actoren een economisch toekomstplan ontwikkelen voor Vlaams-Brabant dat minder afhankelijk is van nachtvluchten. Werk en gezondheid moeten met elkaar in evenwicht gebracht worden. Dit evenwicht tot stand brengen wordt een cruciale opdracht voor de volgende federale en Vlaamse Regering”, zegt Vandenbroucke.

De Hoge Gezondheidsraad adviseert tot slot om het aantal vluchten ’s ochtends en ’s avonds te verminderen, zodat de omwonden minder aan ultrafijnstof worden blootgesteld. “Op korte termijn vooral leidt die blootstelling tot een verminderde longfunctie en veranderingen in hartritme. Op lange termijn is er een verband met meer hart- en vaatziekten”, klinkt het in het advies. “Bijkomende studies mogen niet als excuus gebruikt worden om nu geen actie te ondernemen.”