In Kapelle-Op-den-Bos komt er een betaalbaar woonproject in de Oxdonkstraat

Nieuw woonproject Oxdonkstraat in Kapelle-op-den-Bos

woe 29 mei

In Kapelle-Op-den-Bos komt er een nieuw betaalbaar woningproject. De gemeente werkt daarvoor samen met Vlabinvest en woonmaatschappij Het Vlaamse Woonanker. Op een terrein aan de Oxdonkstraat moeten er 25 betaalware woningen komen, een mix van huur- en koopwoningen. Naast betaalbaarheid wordt er ook ingzet op het creëren van woonkwaliteit, ruimtelijke draagkracht, publieke ruimte en een landschappelijke inpassing.

Het terrein in de Oxdonkstraat is het eigendom van Vlabinvest, het autonoom provinciebedrijf dat inzet op betaalbaar wonen. Begin deze week is her ruimtelijk uitvoeringsplan Oxdonk vastgesteld door de gemeenteraad van Kapelle-Op-den-Bos. “Het RUP zorgt voor een juridisch kader waarbinnen een projectzone met een divers en betaalbaar woonaanbod gerealiseerd kan worden,” aldus burgemeester Renaat Huysmans. “Het project moet een meerwaarde worden voor de volledige buurt.”

Vlabinvest voorziet binnen haar projecten woningen die met korting worden verkocht aan de doelgroep van mensen met een middeninkomen en zonder ander eigendom. “Kandidaten die hun binding met de streek kunnen aantonen, krijgen voorrang bij de toewijzing van de gronden en de woningen,” vult gedeputeerde voor Wonen en voorzitter van Vlabinvest Gunther Coppens aan.

In een volgende fase wordt een architect aangesteld die een gedetailleerd ontwerp zal maken voor de site. Daarna volgen de vergunningsprocedure, de bouwfase en de oplevering van het project.