schepen_bij_deelfietsstand.jpg

Meise stopt met deelfietsen: “Kostte ons 156 euro per rit en ze werden amper gebruikt”

don 4 mei 2023

De gemeenteraad besliste om de samenwerkingsovereenkomst met de firma Blue Bike Mobility voor deelfietsen in Meise stop te zetten. “De fietsen worden heel weinig gebruikt en brengen daarom een te hoge kost met zich mee”, zegt schepen van Mobiliteit Ruben Algaba (LB+).

 

In 2020 sloot het gemeentebestuur een samenwerkingsovereenkomst voor vijf jaar af met Blue Bike om vanaf 2021 acht deelfietsen aan de ingang van de Plantentuin in Meise-dorp te plaatsen.  Bij een tussentijdse evaluatie van het project, blijkt dat er zeer weinig gebruik gemaakt wordt van de deelfietsen. 

“De kost voor de gemeente per gebruik werd onverantwoord hoog”, vertelt schepen Algaba. “In 2022 werden 66 ritten gemaakt. Dit betekent dat we als bestuur liefst 156,23 euro per rit betalen. De vaste jaarlijkse kost weegt te zwaar door, gezien het beperkte aantal ritten die met de deelfietsen worden gemaakt.”

Het schrappen van de samenwerkingsovereenkomst met Blue Bike Mobility kadert ook in een besparingsoperatie. “Bij de opmaak van de aanpassing van het meerjarenplan, waarbij besparingen noodzakelijk waren, heeft het college dan ook beslist om het project niet verder te zetten”, gaat Algaba verder. 

“De opzegvergoeding bedroeg in eerste instantie 46.138 euro. Na bespreking kwam het bestuur tot een akkoord om een verbrekingsvergoeding van 16.188 euro te betalen aan Blue Bike. Het gemeentebestuur zou 10.000 euro per jaar moeten betalen voor een contract van vijf jaar, het contract werd nu na twee jaar opgezegd.”

Tussenkomst

“Leden van Blue Bike betaalden in Meise dankzij tussenkomst van de gemeente en de Vlaamse overheid 1,15 euro per rit in plaats van 3,15 euro voor de eerste 24 uur. Een lidmaatschap van Blue Bike kost 12 euro per jaar. Ondanks de verschillende pogingen om de deelfietsen te promoten, moeten we vaststellen dat er zelden gebruik van wordt gemaakt. Het is weinig te verantwoorden om dit aan te bieden als je als lokaal bestuur in 2022 gemiddeld 156,23 euro per rit betaalt. Het gemeentebestuur van Meise staat wel achter het concept van deelfietsen, maar de huidige manier van aanbieden, blijkt niet te werken.”

 

Functionele verplaatsingen

 

“Eén van de grote nadelen van het systeem, is dat je de fiets altijd terug naar de oorspronkelijke plaats moet brengen. Je kan dus alleen maar lussen fietsen. In de toekomst zullen we uitkijken naar meer betaalbare systemen waarbij de deelfietsen van punt A naar punt B kunnen, zodat ze naast recreatief ook voor functionele verplaatsingen kunnen worden gebruikt.”

 

Meise beschikt ook over twee deelwagens. “Er staat er eentje in Wolvertem en eentje in Meise”, vertelt de schepen. “De deelauto’s worden wel meer gebruikt en dus blijft dat deelsysteem behouden.”