mars_brussels_airport_bbl.png

600 omwonenden en milieuverenigingen houden mars tegen groeiplannen Brussels Airport

maa 13 nov

Zo’n 600 omwonenden van de luchthaven en milieuverenigingen wandelden samen naar Brussels Airport waar ze een massale sleep-in hielden. Ze eisen dat Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) en federaal minister Georges Gilkinet (Ecolo) de volksgezondheid en het leefmilieu boven de winst van de luchthaven plaatsen bij het toekennen van een nieuwe milieuvergunning aan Brussels Airport in de zomer van volgend jaar.

 

In april berekende een studiebureau in opdracht van Bond Beter Leefmilieu (BBL) dat het vlieglawaai vanop de luchthaven in Zaventem de slaap van 109.000 omwonenden ernstig verstoort en dat zo’n 50.000 mensen een verhoogd risico lopen op hart- en vaatziekten. En ook het leefmilieu lijdt zwaar onder het vliegverkeer, stelt BBL. De vliegtuigen die vanop Brussels Airport vertrekken, stoten meer stikstofoxiden uit dan alle bedrijven in de Antwerpse haven samen.

“Maar bovenal slaagt de luchthaven er niet in om orde op zaken te stellen, en daardoor gaat het van kwaad naar ergers,” zegt Jasper Wouters van BBL. “De komende tien jaar zullen nog meer mensen lijden onder de activiteiten van de luchthaven. De investering in nieuwe zuinigere toestellen wordt volledig teniet gedaan door de inzet van meer en grotere toestellen. Ook zullen de wegen rond de luchthaven nog meer dichtslibben.”

De milieuvereniging en omwonenden bundelen de krachten met een mars naar de luchthaven. “Enkel door de groei van de luchthaven te beperken, door nachtvluchten te verbieden en door bindende CO2- en geluidsdoelstellingen en -normen op te leggen, kunnen we het evenwicht tussen economie, ecologie en gezondheid herstellen,” zegt Jos Jonckers van het Burgerplatform Luchthavenregio. “Samen staan we sterk. We sturen vandaag een sterk signaal uit naar onze politici,” vult Bertrand Wauquez van de Belgische Unie tegen Vliegtuighinder aan.

“Wij zijn niet tegen de luchthaven. Wel vragen we een duidelijk kader waarbinnen de komende decennia gewerkt kan worden zonder dat er jobs verloren gaan,” aldus Wouters. “We kunnen bijvoorbeeld meer dan 20.000 korte-afstandsvluchten uitsparen door de reizigers te laten overstappen op een hogesnelheidstrein. Dat is goed voor het milieu en heeft geen effect op de economie en tewerkstelling. De cargovluchten kunnen ook overdag opstijgen en landen. Tot slot moet Brussels Airport voorloper worden richting klimaatneutraal vliegverkeer. Doet Brussels Airport dat niet, dan pleegt ze schuldig verzuim tegenover onze kinderen en kleinkinderen. En dat zullen we niet aanvaarden.”